INf. ze strony KK ZZPP – pismo Szefowej Służby Cywilnej – warto przeczytać

Zapraszamy do zapoznania się z pismem Szefowej Służby Cywilnej, która odpowiada na wnioski naszej organizacji związkowej.
Pani Szefowa Anita Noskowska-Piątkowska potwierdziła na piśmie deklaracje, które złożyła podczas spotkania z przedstawicielkami Związku Zawodowego Pracowników Policji w dn. 2 lipca br.
Treść pisma jasno wskazuje, że Szefowa Służby Cywilnej w pełni zgadza się z naszymi stwierdzeniami dotyczącymi konieczności zwiększenia budżetu Policji i podniesienia wynagrodzeń najniżej opłacanych pracowników administracji rządowej i to już od roku 2025!
To dowód na to, że nasza walka o służbę cywilną w Policji miała i ma sens!
Jesteśmy z siebie dumni i… walczymy dalej!
Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji

 

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby i tekst

 

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „cywilnego który wykonujet lub identyczne zadania. Sytuacje, których status bardzo zbliżone zadania, nie powinny miećmiejsca. czerwcu Rada Ministrów przyjęła 2025 względem funkcjonariusza, sferze prognozowanej inflacji). Uważam, wskaźnik wzrostu wynagrodzeń poziomie zarówno terenowych poprawićs sytuacje jaki innych Radzie Ministrów uwage trudna sytuację terenowej. potrzebę Jednocześnie, wrazz Zwróciłam jednostkach dodatkowego wsparcia finansowego. kierownictwa wystapienie 2025r najniżej finansowania terenowej, vtym Policji. dalszych budżetowych planowanych ramach Proszęjednakp pamiętać, planowania budżetowego, podjęcia prób zwiększenia finansowania, pełnią poszczególni dysponenci budżetowi. decydującą Zwyrazami szacunku procesie Anita Służby Cywilnej /dokument podpisany Zalączniki: Stanowisko Szefowej Słuzby Cywilnej do propozycji średniorocznego wskażnika 2025r. telefon: @w.pV/slurbarywiha adres:A Ujazdowskie 00-583Warszawa”

Inf. ze strony KK ZZPP – Dopięliśmy swego! 

Dopięliśmy swego! 
Z radością informujemy, że wnioski Związku Zawodowego Pracowników Policji zostały uwzględnione! Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych do planu pracy na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku włączono kluczowe tematy, o które walczyliśmy
Oto one:
Październik: „Informacja na temat statusu prawnego, zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników cywilnych w formacjach resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz perspektywy zmian w tym zakresie”,

Listopad: „Informacja na temat umocowania prawnego służby cywilnej – aktualnym stanie oraz pożądanych kierunkach zmian”.

Krok po kroczku idziemy naprzód w walce o prawa i lepsze warunki pracy dla wszystkich pracowników Policji.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają w tej drodze!
Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji
Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby i tekst

inf. ze strony KK ZZPP – czy Rząd pamięta o nas?

Nasuwające się pytanie brzmi:
Czy rząd, zwiększając wydatki na obronność, pamięta również o bezpieczeństwie wewnętrznym ?
Przypominamy o roli Policji, w tym blisko 25. tysiącach pracowników Policji, którzy codziennie, swoją rzetelną pracą zapewniają to bezpieczeństwo.
Jako Związek Zawodowy Pracowników Policji deklarujemy, że nie ustaniemy w przypominaniu o nas i w walce o podwyżki oraz godność zatrudnienia dla naszej grupy zawodowej!
Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby i tekst

 

inf. ze strony KK ZZPP – Spotkanie z Szefową Służby Cywilnej

Aktualności ze spotkania przedstawicielek Związku Zawodowego Pracowników Policji z Szefową Służby Cywilnej ????
2 lipca 2024 roku w Departamencie Służby Cywilnej KPRM nasze Przewodniczące, Joanna Stec-Trzpil i Dorota Gielecińska, spotkały się z Szefową Służby Cywilnej, Anitą Noskowską-Piątkowską. Spotkanie było bardzo intensywne i merytoryczne, pełne konstruktywnych rozmów i wymiany argumentów. ????

 

Podjęliśmy ważne tematy dotyczące całej służby cywilnej, ale przede wszystkim skoncentrowaliśmy się na kwestiach kluczowych dla pracowników Policji. Jesteśmy dobrej myśli, że omówione rozwiązania przyniosą pozytywne zmiany w naszej pracy.

Obiecujemy, że jak tylko otrzymamy pisemne potwierdzenie ustaleń, natychmiast przekażemy Wam pełne informacje. Wierzymy, że liczą się konkretne efekty, a nie same obietnice.

Komisja Krajowa
Związku Zawodowego Pracowników Policji

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby i tekst

inf. ze strony KK ZZPP – Podwyżki lekiem na problemy kadrowe w Policji?

„Musi nastąpić radykalne zwiększenie finansowe Policji” – Minister Tomasz Siemoniak podczas rozmowy z Przewodniczącą Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji, Joanną Stec-Trzpil w dniu
18 czerwca 2024 roku w MSWiA.
Praktycznie, te same słowa, użył szef MSWiA w artykule dla Infosecurite: ????„Musimy zdefiniować potrzeby i w sposób radykalny zwiększyć finansowanie Policji”.
Czytaj więcej w artykule pt. „Podwyżki lekiem na problemy w Policji?”.

Podwyżki lekiem na problemy kadrowe w Policji?

Wniosek:

Deklaracje Ministra Tomasza Siemoniaka to krok w stronę realnych zmian, które zmierzają do naprawy sytuacji polskiej Policji. Do realnych zmian w sytuacji pracowników polskiej Policji. ????
Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby i tekst

inf. ze strony KK ZZPP – Głos ZZPP w Sejmie RP

???? Głos Związku Zawodowego Pracowników Policji w Sejmie RP ????
Informujemy, że dnia 27 czerwca 2024 roku, podczas posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, nasza Przewodnicząca Komisji Krajowej, Joanna Stec-Trzpil, miała możliwość zabrania głosu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za rok 2023 połączonego z Analizą NIK. ????️

⏰ Choć czas na wypowiedź był ograniczony do zaledwie 2-3 minut, nasza Przewodnicząca w pełni wykorzystała tę chwilę. Jej krótka, ale treściwa wypowiedź zdołała przykuć uwagę i zaangażować w dyskusję licznie zgromadzonych Posłów i Posłanki RP. Tematy, które poruszyła, wywołały intensywną debatę, podkreślając wagę problemów, które nas dotyczą.

???? Serdecznie zachęcamy do odsłuchania/obejrzenia wystąpienia Joanny Stec-Trzpil. Dla tych, którzy pragną zgłębić temat i lepiej zrozumieć kontekst, polecamy również wysłuchanie całego posiedzenia, zwłaszcza gorącej dyskusji, która nastąpiła po wystąpieniu naszej Przewodniczącej ⏬⏬⏬
całość transmisji:

inf. ze strony KK ZZPP – Dołącz do nas

Związek Zawodowy Pracowników Policji ????
???? Nasz sposób na osiągnięcie celu ????
W Związku Zawodowym Pracowników Policji wierzymy, że każdy cel jest osiągalny, jeśli podążamy za sprawdzonymi etapami.
Oto nasze podejście do sukcesu:
1️⃣ Idea – Każda wielka zmiana zaczyna się od pomysłu. To nasza inspiracja i motywacja do działania.
2️⃣ Plan – Dokładnie opracowujemy strategię, aby nasz pomysł mógł przekształcić się w realne działania.
3️⃣ Działanie – Wdrażamy nasz plan w życie, konsekwentnie dążąc do wyznaczonego celu.
4️⃣ Poprawa błędów – Każda inicjatywa niesie ze sobą wyzwania. Analizujemy nasze działania, uczymy się na błędach i wprowadzamy niezbędne korekty.
5️⃣ Ponowne działania – Z nowymi doświadczeniami i poprawionym planem, podejmujemy dalsze kroki ku realizacji naszych zamierzeń.
6️⃣ Cel – Dzięki wytrwałości, pracy zespołowej i ciągłemu doskonaleniu osiągamy nasze cele.
Dążymy do lepszej przyszłości dla wszystkich pracowników Policji. Wspólnie możemy więcej! ????
???? Dołącz do naszej społeczności i razem zmieniajmy rzeczywistość! ????
???? Dlaczego warto?
▪️Razem jesteśmy silniejsi!
▪️Wspieramy się nawzajem w trudnych chwilach.
▪️Walczymy o lepsze warunki pracy dla wszystkich.
▪️Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.
???? Dołącz do nas już dziś i bądź częścią zmian, które mają znaczenie!
Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst

Oferta Banku Pocztowego

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z preferencyjną ofertą Banku Pocztowego wynegocjowaną dla pracowników Policji garnizonu małopolskiego.

Jest to oferta tzw. Kredyt w Porządku ” z niskim oprocentowaniem i brakiem prowizji, który można przeznaczyć  na dowolny cel. Poniżej w linku możecie Państwo zapoznać się ze szczegółami oferty.

 

Dyrektor Placówki
Łukasz Kusiak   
tel.kom.: 724 662 798

 

inf. ze strony KK ZZPP –

Chcielibyśmy poinformować, że termin rozpatrzenia naszej petycji dot.:
➡️ wzrostu średniego wynagrodzenia pracowników Policji o 2500 zł,
➡️ wpisania pracowników Policji do ustawy o Policji,
został przedłużony. Nowy termin wyznaczono na 12 września br.
Czy to dobra wiadomość?  Zdania mogą być podzielone. Z jednej strony, dodatkowy czas może pozwolić na dokładniejsze rozpatrzenie zgłoszonych postulatów i lepsze zrozumienie naszych potrzeb przez nowe kierownictwo MSWiA. Z drugiej strony, przedłużenie oczekiwania może budzić frustrację i zniecierpliwienie. To wszystko tak długo trwa…
Zapewniamy jednak, że czekanie to nie jest domena Związku Zawodowego Pracowników Policji. Stąd milion nowych pomysłów i nieustająca motywacja w staraniach o poprawę naszej sytuacji.

 

Uwierzcie, że monitorujemy przebieg rozpatrywania petycji i będziemy na bieżąco informować o dalszych krokach, bo przecież… muszą też o wszystkim dowiedzieć się pozostałe związki zawodowe zrzeszające pracowników Policji, by „wyciąć” nasze dane, wkleić swoje i pisać i głosić „swój” wysiłek i „swoją” pracę. To nie tylko pokaz braku klasy, ale i etyki.
Dlatego apelujemy o upowszechnianie oryginalnych informacji z naszego profilu. Chcesz wiedzieć jak jest naprawdę? Śledź sprawdzone źródła. Gwarantujemy, że my takim jesteśmy.
Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji

 

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJ INFORMUJE ZNAMY TERMIN ROZPATRZENIA NASZEJ PETYCJI September September| 2023 Sun Mon Tue Wed Thu 9 Fri Sat 2 1 3 3 4 5 6 7 8 10 9 11 12 ZWIAZEK ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 17181920212223 23 24 24252627282930 25 26 27 28 29 30 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE W OPISIE”

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst

inf. ze strony KK ZZPP – Komunikat ze spotkania z Ministrem Tomaszem Siemoniakiem

Komunikat ze spotkania Przewodniczącej Joanny Stec-Trzpil z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomaszem Siemoniakiem
Szanowni Pracownicy Policji,
z radością informujemy, że Przewodnicząca naszego związku zawodowego, Joanna Stec-Trzpil, spotkała się 18 czerwca 2024 roku z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Panem Tomaszem Siemoniakiem. To ważne spotkanie odbyło się zaledwie w miesiąc po objęciu przez niego stanowiska, co stoi w jawnej opozycji do zachowania jednego z poprzednich Ministrów, który przez 4 lata nie znalazł czasu na spotkanie z przedstawicielami strony społecznej, nawet w formie kurtuazyjnej!
Rozmowy dotyczyły kluczowych kwestii związanych z szeroko pojętą dyskryminacją w naszej strukturze:
???? Pracowników zatrudnionych na stanowiskach normatywnych, a wykonujących te same zadania co członkowie służby cywilnej – omówiliśmy problem dyskryminacji wynikającej z niesprawiedliwego traktowania tych pracowników.
???? Pracowników Policji względem policjantów realizujących zadania tożsame do tych realizowanych przez służbę cywilną – zwróciliśmy uwagę na różnice w traktowaniu i warunkach pracy między tymi grupami.
???? Wynagrodzeń pracowników Policji na stanowiskach administracyjno-biurowych względem innych urzędów administracji rządowej – przedstawiliśmy tragedię w wynagrodzeniach i nierówności płacowe.

 

Minister Siemoniak wykazał pełne zrozumienie dla poruszonych problemów i wyraził gotowość do dalszej współpracy w celu znalezienia rozwiązań, które poprawią sytuację pracowników Policji. ????
To spotkanie napawa nas optymizmem i daje nadzieję na realne zmiany w przyszłości. Będziemy kontynuować nasze działania. Ogrom pracy przed nami, ale warto walczyć o sprawiedliwość w traktowania wszystkich pracowników Policji.
Mamy pełną wiarę w to, że o szczegółach będziemy mogli napisać już wkrótce.

Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby