inf. ze strony KK ZZPP – RÓWNAMY W GÓRĘ, nigdy w dół! 

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI INFORMUJE CZY WIESZ, ŻE... SZEFOWA SŁUŻBY CYWILNEJ WSPIERA DZIAŁANIA NASZEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ STWIERDZAJĄC: NIE POWINNO ZATEM DOCHODZIĆ DO SYTUACJI, W KTÓREJ ZADANIA I OBOWIĄZKI URZĘDNICZE SĄ POWIERZANE OSOBOM SPOZA KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ..." SŁUZBA CYWILNA ZAWODOWY PRACOWNIKÓW! POLICH CYTAT ZE SPRAWOZDANIA SZEFA SŁUŻBY CYWILNEJ ZA 2023 ROK”

Jednym z priorytetów działania Związku Zawodowego Pracowników Policji jest modyfikacja prawa mająca na celu umożliwienie przenoszenia pracowników normatywnych w Policji do służby cywilnej bez konieczności przeprowadzania konkursów. 

Zgodnie z proponowaną przez nas nowelizacją, osoba zatrudniona w urzędzie – w jednostkach organizacyjnych Policji na stanowisku nieobjętym systemem wynagradzania mnożnikowym, mogłaby być przeniesiona do służby cywilnej na równorzędnym stanowisku pracy, bez konieczności stawania do naboru zewnętrznego, na zasadach przeniesienia.

 W opinii Związku Zawodowego Pracowników Policji, taki przypadek powinien skutkować zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, a pracownik przenoszony do służby cywilnej powinien jedynie spełniać wymogi:
5-letniego doświadczenia urzędniczego w realizowaniu takich samych zadań, jakie realizowane będą na stanowisku w służbie cywilnej,  posiadania kwalifikacji zawodowych adekwatnych do nowego stanowiska.

Proponowane zmiany mają na celu usystematyzowanie polityki kadrowej w Policji, separując obowiązki administracyjne od zadań pomocniczych i obsługi. Zdaniem naszego Związku, tylko taka droga przyczyni się do eliminacji dyskryminacji wśród grup zawodowych zatrudnionych w Policji.

Jak widać, nasze zdanie podziela nowa Szefowa Służby Cywilnej, która w tegorocznym sprawozdaniu za 2023 rok umieściła informację o kontroli NIK zwracającej uwagę m.in. na stosowaną w niektórych urzędach praktykę zatrudniania pracowników na stanowiskach „ekspertów” na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych i powierzania im tożsamych lub podobnych zakresów obowiązków do tych przypisanych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych na podstawie ustawy o służbie cywilnej.

Wniosek wynikający ze sprawozdania wybrzmiał wyraźnie: „Merytoryczne zadania, które te osoby wykonują powinny być realizowane przez członków korpusu służby cywilnej.” 

Ogromnie cieszą te wnioski, które mocno wspierają nasze podjęte już w tym kierunku działania. Bo, pamiętacie: RÓWNAMY W GÓRĘ, nigdy w dół! 

inf. ze strony KK ZZPP – Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej

Pamiętacie dewizę Związku Zawodowego Pracowników Policji, że równamy w górę, nigdy w dół? Stąd właśnie, nasza osamotniona w ubiegłym roku, walka o służbę cywilną w Policji. Byliśmy i jesteśmy przekonani, że dobrą przyszłość administracji przynieść może jedynie bycie częścią polskiej służby cywilnej, filaru naszej państwowości, jak mówi nowa Szefowa Służby Cywilnej Pani Anita Noskowska-Piątkowska, za którą cytujemy:

????️  „…Członkowie korpusu służby cywilnej codziennie służą obywatelkom
i obywatelom naszego kraju. Państwo powinno ich pracę godnie wynagradzać – wymaga tego elementarna odpowiedzialność
i sprawiedliwość…”

Zapraszamy do lektury „Sprawozdania Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby w 2023 r.”, w którym znajdziecie fragment zacytowanej przez nas wypowiedzi oraz szereg bardzo istotnych informacji, istotnych również przez pryzmat naszej grupy zawodowej – pracowników Policji.

Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI Sprawozdanie szefa służby cywilnej za 2023 rok Od szefowej służby cywilnej Szanowni Państwo! Za nami kilka trudnych dla służby cywilnej nastąpiły mocno nadwyrężyły nie tylko Polsce. Zmiany, które Czas najwyższy, ZWIĄZEK konstytucyjną pozycję, ograniczyły zaufanie obywateleki obywateli do administracji rządowej. PRACOWNIKÓW POLICJI wartości konstytucyjne stały się znowu istotą służby Państwu. Codzienną odpowiedzialną pracę członków korpusu służby cywilnej Polacy muszą oceniać wedle jej skuteczności,a nie przez pryzmat upartyjnienia, czy zależności od różnych wpływów. POLECAMY LEKTURĘ: SPRAWOZDANIA SZEFA SŁUŻBY CYWILNEJ ZA 2023 ROK LINK W TREŚCI OPISU I W KOMENTARZACH”

inf. ze strony KK ZZPP – Jak zachować neutralność polityczną?

W obliczu zbliżających się wyborów samorządowych i euro-parlamentarnych, pragniemy podkreślić nasze zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa pracowników Policji oraz troskę o pełną świadomość konsekwencji ewentualnych zachowań zarówno w życiu prywatnym, zawodowym, a w szczególności w Internecie.

Jako organizacja, której priorytetem od lat jest doskonalenie naszych umiejętności, pragniemy podzielić się z Wami materiałem pt. „Jak zachować neutralność polityczną”, przygotowanym przez KPRM. Wierzymy, że zawarte tam wskazówki pomogą nam wszystkim zachować równowagę i profesjonalizm w tym ważnym okresie.
Bezpieczeństwo i stabilność naszej społeczności to nasz wspólny cel!
Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst

inf. ze strony KK ZZPP – Losy naszej Petycji

Może być ilustracją przedstawiającą tekst „KANCELARIAPREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJPOLSKIEJ BIURO INTERWENCYJNEJ POMOCY PRAWNEJILISTÓW marca Pani Joanna Stee-Trzpil Krajowej Zawodowego Policji Szanowna Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej Listów Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej petycji Związku listopada roku skierowanej Prezydenta uwagą zapoznaliÅmy wynagrodzenia pracowników niebędących informujemy, korespondencji Polskiej Andrzeja Dudy. pozycji Uprzejmie postulaty dotyczące m.in. zgłaszane środowiska element dialogu społecznego oraz wykorzystywane ewentualnych urzędu. powiadomione także Biuro Prawa Ustroju oraz Biuro Jednocześnie apelu średniej wynagrodzeń niemundurowych kwietnia pracowników zatrudnionych Policji niebędących zgłoszonych należy przekazaliÅmy zgodnie właściwością Ministerstwa Wewnętrznych Administracji prosbą ojej rozpatrzenie poinformowanie ZwiÄzku oraz Kancelarii zajętym stanowisku. Zpoważaniem specjalista nterwencyjnej Pomocy Prawnej Listów Prezydenta Polskiej kwalifikowanym podpisem Wiejska Warszawa,”

Nie wiemy, śmiać się czy płakać… ????

Zostawić bez odpowiedzi czy odpisać i otrzymać odpowiedź:
???? po ustawowym terminie na rozpatrzenie;
???? od urzędnika z Kancelarii Prezydenta, bo adresat petycji/pisma – Prezydent RP, ani nawet jakikolwiek dyrektor, których tyle jest w urzędzie, nie znajduje czasu na rozstrzygnięcie problemów 25. tysięcy pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa;
???? w której, jak zwykle to miało miejsce ostatnimi laty, dowiadujemy się, że sprawa została przekazana do rozpatrzenia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy czym, my już dawno przedłożyliśmy te postulaty nowemu Ministrowi, więc wysiłek Kancelarii Prezydenta jest zdecydowanie zbędny. ????
Co na ten temat myślicie ❓
Ręce opadają… ale tylko do jutra, bo nowy dzień musi przynieść nową mobilizację i czas na wdrażanie nowych pomysłów w życie.
Nie poddamy się❗❗❗✊✊✊
Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji

inf. ze strony KK ZZPP – Posiedzenie Komisji Krajowej

Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób i tekst „POSIEDZENIE KOMISJI KRAJOWEJ ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW POLICJI ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI Z UDZIAŁEM M.IN. PEŁNOMOCNIKA KGP, KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W ŁODZI I PRZEDSTAWICIELA WOJEWODY ŁÓDZKIEGO ROCHNA, 13-15 MARCA 2024 ROKU”

 

13-15 marca br. to dni, w których trwało posiedzenie Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji, podczas którego szkoliliśmy się i mrówczo pracowaliśmy nad m.in.:
???? podsumowaniem działania naszego związku w 2023 roku,
???? przygotowaniem priorytetów i strategii działania na rok 2024.
Dziękujemy gorąco przybyłym na posiedzenie gościom:
???? Pełnomocnikowi Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi dr. Tomaszowi Szankinowi za przeprowadzenie szkolenia. Nigdy nie marnujemy czasu, tylko wykorzystujemy każdą okazję do podnoszenia kompetencji, a co za tym idzie: lepszego, na wyższym poziomie reprezentowania interesów pracowników Policji;
???? Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi insp. Mariuszowi Krzystyniakowi, za wyjątkowo inspirującą i motywującą rozmowę, otwierającą nowe perspektywy na efektywną współpracę nad poprawianiem warunków zatrudnienia pracowników Policji;
???? Przedstawicielowi Wojewody Łódzkiego Panu Marcinowi Szmaja – dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego za konstruktywną rozmowę o służbie cywilnej z punktu widzenia urzędnika państwowego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi;
???? Komendantowi Miejskiemu Policji w Łodzi insp. Dariuszowi Dziurce, za cenne komentarze i wypowiedzi dotyczące pracowników Policji z punktu widzenia pracodawcy, bez uprawnień finansowych;
???? Brokerom: Pani Dyrektor Mentora S.A. Katarzynie Dorosz i Panu Dyrektorowi PWS Konstanta Robertowi Chrzanowskiemu za wszechstronną pomoc m.in. w rozwiązywaniu problemów podczas trwania programu ubezpieczeniowego PZU dla pracowników i funkcjonariuszy „Policja 4.0”;
???? Mecenasowi Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego ZZPP Panu Tomaszowi Frątczakowi za podpowiedź w jaki najprostszy sposób procedować zmiany legislacyjne w przepisach odnoszących się do warunków pracy i płacy pracowników Policji.
I co najważniejsze: ogromne podziękowania dla Was, członkowie Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji. Dynamiczna burza mózgów, Wasza kreatywność i zaangażowanie wniosły wiele cennych pomysłów w kwestiach istotnych dla pracowników Policji. ????????????
Teraz zmotywowani zabieramy się za działanie❗????????
Joanna Stec-Trzpil, Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji

inf. ze strony ZZPP – Co z naszą Petycją?

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI INFORMUJE 3 MIESIĄCE CZEKANIA ZWIĄZEK ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI PREZYDENT RP MILCZY ODPOWIEDZI BRAK”

 

W dniu 29 lutego 2024 roku minęły 3 miesiące od momentu złożenia przez nas petycji do Prezydenta RP w sprawie poprawy warunków wynagradzania i statusu pracowników Policji.
Czyżby terminy ustawowe nie obowiązywały Prezydenta i jego kancelarię?
Czy może los 25. tysięcy pracowników Policji + członków naszych rodzin nie jest dla niego priorytetem?
Szok! Niedowierzanie! Dla nas to kwestia fundamentalna! Nie możemy pozwolić na ignorowanie naszych spraw!
Jako Związek Zawodowy Pracowników Policji mamy już kilka pomysłów na interwencję w tej sprawie. Jeżeli Wy również, podzielcie się swoimi pomysłami.
Komisja Krajowa
Związku Zawodowego Pracowników Policji

Nowa oferta T-Mobile – Komunikat

K O M U N I K A T

Szanowni Państwo,

Pracownicy Policji i Funkcjonariusze

Uprzejmie informuję, że umowa na usługi telekomunikacyjne zawarte miedzy Małopolskim Zarządem Wojewódzkim Związkiem Zawodowym Pracowników Policji, a  operatorem sieci komórkowej T-Mobile dobiega końca. Mając na względzie Państwa pozytywne opinie w zakresie usług świadczonych za naszym pośrednictwem przez operatora sieci komórkowej T-Mobile, podjęliśmy starania celem przedłużenia i kontynuacji umowy, z której dotychczas mogli korzystać Pracownicy Policji, Funkcjonariusze a także członkowie ich rodzin.

W obecnej chwili finalizujemy zawarcie nowej umowy na nieco zmodyfikowanych warunkach, uwzgledniających zgłaszane przez Państwa uwagi. Nowa umowa oraz określone w niej warunki uwzgledniające Państwa oczekiwania, będą obowiązywać od początku maja 2024 r. Nowa umowa będzie obowiązywać przez najbliższe 4 lata i zakończy się w  maju 2028 r. Prócz tego komunikatu na wszystkie numery osób korzystających z naszej oferty zostanie przesłana informacja SMS od operatora informująca o kończącej się obecnej umowie oraz wprowadzeniu nowych rozwiązań. Nowe warunki, które załączyłem do niniejszego komunikatu będą również zamieszczone na stronie internetowej naszej organizacji pod adresem:  www.zzpp-krakow.pl w zakładce „promocje” – a następnie wybierając logo firmy T-MOBILE.

Uwzględniając powyższe uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny lub e-mail wszystkie osoby chcące zakończyć dotychczasową umowę i nie przedłużać jej na kolejny okres. W takim przypadku numery, z których Państwo korzystali zwrócimy do wskazanych użytkowników.   

Osoby, które chcą kontynuować umowę z T-MOBILE, nie muszą nic zgłaszać, umowa przedłuży się automatycznie!!!

 Informuję również, że z naszej oferty nadal mogą korzystać tak jak dotychczas Pracownicy Policji, Funkcjonariusze oraz członkowie ich rodzin.

Do komunikatu załączyłem informacje, w której opisano nowe warunki.

W razie jakichkolwiek pytań bardzo proszę o kontakt telefoniczny na nr 501 735 898 lub 47 833 45 23. Można również przesłać informację e-mail na adres: zzpp.zwkrakow@wp.pl lub dariusz.bulanda@nowy-sacz.policja.gpv.pl                  

Z wyrazami poważania
Przewodniczący Zarządu
Dariusz Bulanda

Małopolski Zarząd Wojewódzki
Związek Zawodowy Pracowników Policji
ul. Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Tel. służbowy: 833 45 23 (018-442-45-23) lub 501 735 898
Email: dariusz.bulanda@nowy-sacz.policja.gov.pl