Informacje ze strony Komisji Krajowej ZZPP

Informacje udostępnione ze strony Komisji Krajowej ZZPP

Poniżej zamieszczamy link do artykułu, który zawiera komentarz wiceministra finansów, Pana Piotra Patkowskiego w sprawie złożonej w kwietniu br. propozycji FZZ dotyczącej podwyżek w państwowej sferze budżetowej (12% jeszcze w 2023 roku oraz 25% w 2024 roku).

Mówimy o propozycji, która była przedmiotem pisma Przewodniczącej FZZ, Pani Doroty Gardias do Prezesa Rady Ministrów.

Przypominamy również, że obecna propozycja, wypracowana wspólnie z OPZZ dotyczy:
1. Wskaźnikowej podwyżki o 20%, od 1 lipca bieżącego roku.
2. Wskaźnikowej podwyżki o 24%, od 1 lipca 2024 roku.

Link do artykułu: TUTAJ

Zdjęcie i tekst: Forum Związków Zawodowych

Informacje ze strony Komisji Krajowej ZZPP

Informacje udostępnione ze strony Komisji Krajowej ZZPP

Wracamy do tematu wynagrodzeń w budżetówce❗️Nasz postulat ma dwa elementy – domagamy podwyżki rozłożonej na 2️⃣???? etapy. Tym razem chcemy skupić się na roku bieżącym. ????
Co roku słyszymy od strony rządowej to samo – „za dużo”, „nie ma pieniędzy” (????‍♂️????‍♀️ ). Rosły zaniechania, rosła inflacja????.
Dlatego proponujemy, aby jeszcze w tym roku, podnieść wskaźnik płac w PSB o 2️⃣0️⃣procent.
Czy to dużo❓Nie, jeśli spojrzymy na skumulowaną inflację w ostatnich latach.
Wniosek: w tym roku domagamy się zaledwie WYRÓWNANIA w odniesieniu do tempa wzrostu inflacji.

źródło: Forum Związków Zawodowych

Komunikat ze strony Komisji Krajowej ZZPP

 

Dzisiaj 26 maja 2023 roku o godz. 12:00 w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej do spraw modernizacji Policji (…) pt. „Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat statusu prawnego, zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników cywilnych w formacjach resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz perspektywy zmian w tym zakresie.”

Link do posiedzenia: TUTAJ

Dziękujemy Podkomisji za pełne zrozumienie problemów wynagrodzeń pracowników Policji i za umożliwienie wypowiedzenia się przedstawicielom organizacji związkowych walczących o nasze podwyżki.

Zgodnie z ustaleniami podejmujemy się przygotować, wspólnie, ponad podziałami, postulaty do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o, jeszcze w bieżącym roku, wygospodarowanie środków na wzrost wynagrodzeń pracowników Policji. Wskażemy źródło ich finansowania i propozycje zmian ustawowych jak najkorzystniejszych z punktu widzenia wszystkich pracowników Policji, tych na stanowiskach w służbie cywilnej i tych niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
Przed nami dużo pracy, w bardzo krótkim czasie.

Do zapoznania ważne informacje ze strony Komisji Krajowej ZZPP

Dzisiaj jest ten dzień❗️⚠️
Dzień, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami publikujemy nasze stanowisko w sprawie – ❗️wysokości płacy minimalnej❗️, ????PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ????, ????wskaźnika waloryzacji ren i emerytur????❗️
Jakie są nasze propozycje ❓Przeczytajcie nasze stanowisko wraz z uzasadnieniem❗️????

Strona 1 TUTAJ,

Strona 2 TUTAJ,

Strona 3 TUTAJ,

Strona 4 TUTAJ,

Strona 5 TUTAJ,

Strona 6 TUTAJ,

Strona 7 TUTAJ,

Strona 8 TUTAJ,

Strona 9 TUTAJ.