inf. ze strony KK ZZPP – Zaproszenie do udziału w ankiecie

Szanowni Członkowie Korpusu Służby Cywilnej,
zwracam się do Was z prośbą o udział w ważnej ankiecie, skierowanej do wszystkich członków korpusu służby cywilnej. Ankieta ta, przygotowana przez Szefową Służby Cywilnej, ma na celu uzyskanie odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące naszej pracy i satysfakcji zawodowej.

 

  Czy jesteś zadowolony z pracy w służbie cywilnej?
Za co cenisz pracę w służbie cywilnej, a co wymaga poprawy?
Co można zmienić, aby służba cywilna była bardziej atrakcyjnym miejscem pracy?
Czy praca w służbie cywilnej spełnia Twoje oczekiwania zawodowe?

 

Wasze opinie są niezwykle istotne, celem wzmocnienia działań Związku Zawodowego Pracowników Policji, a co za tym idzie pozytywnych aspektów służby cywilnej.
Anonimowa ankieta pozwoli zebrać szczere odpowiedzi i uwagi, które będą podstawą do dalszych działań i negocjacji na rzecz poprawy sytuacji pracowników.
Jako Związek Zawodowy Pracowników Policji gorąco rekomendujemy wypełnienie tej ankiety. Prosimy, aby każdy z Was poświęcił chwilę na wyrażenie swojej opinii. To ważne, abyśmy wspólnie mogli tworzyć lepsze warunki pracy w służbie cywilnej, szczególnie dla nas – pracowników Policji.
W imieniu Związku Zawodowego Pracowników Policji, licząc na Waszą reakcję, serdecznie dziękuję za poświęcony czas i zaangażowanie.
!!! Ankieta jest dostępna tylko do 31 maja 2024 roku pod adresem:
Z wyrazami szacunku,
Joanna Stec-Trzpil
Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji

inf. ze strony KK ZZPP – Spotkanie w SGH w Warszawie

Informujemy, że Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Policji Joanna Stec-Trzpil i Wiceprzewodnicząca Dorota Gielecińska uczestniczyły dzisiaj (13.05.2024 r.) w podsumowaniu pierwszego półrocza pracy na stanowisku Marszałka Sejmu RP, Szymona Hołowni.

Temat spotkania, który się odbył w SGH w Warszawie: „Sejm – nowe otwarcie. O poprawie debaty parlamentarnej i legislacji pół roku po wyborach” był doskonałą okazją do refleksji nad jakością debaty parlamentarnej oraz procesem legislacji.

Dla naszych przedstawicielek stał się szansą na naukę i dyskusję, również na temat o pracownikach polskiej Policji.

Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji

 

inf. ze strony KK ZZPP – Przyłącz się do nas !!!

#EtykaToSiła! Jako Związek Zawodowy Pracowników Policji, mocno przestrzegamy zasad #Uczciwość, #Rzetelność i #Prawość we wszystkich aspektach naszego życia.
W pracy zawodowej stawiamy na ochronę własności intelektualnej, szczególnie dbając o prawa autorskie.
❌ Dlatego nie podpisujemy się pod inną pracą, jak tylko własną!
❌ Dlatego nie manipulujemy informacją stawiając na uczciwość i rzetelność informacji!
✅ Dlatego dbamy o prawne aspekty podawanych informacji.
✅ Dlatego ZAWSZE stawiamy na profesjonalizm wykorzystując nasz potencjał wiedzy i pęd do uczenia się.

 

W życiu osobistym kontynuujemy te wartości, wzmacniając integralność, szacunek dla innych i podejmowanie uczciwych decyzji w każdej sytuacji.
W relacjach z mediami dążymy do transparentności, przekazując rzetelne informacje oparte na faktach i szanując prywatność wszystkich zaangażowanych stron.

 

Przyłączając się do naszego związku, nie tylko wspierasz te wartości, ale także dołączasz do wspólnoty, która promuje uczciwe i etyczne postawy zarówno w służbie/pracy, jak i w życiu prywatnym.  Dołącz do nas już dziś! Wspólnie brońmy etycznych zasad oraz wartości własności intelektualnej! Tylko dzięki takiemu podejściu zbudujemy zaufanie społeczne, realizując naszą misję służby pracownikom Policji w sposób uczciwy i odpowiedzialny.

inf. ze strony KK ZZPP – egzamin na urzędnika mianowanego

Czy wiesz, że:
???? jeżeli jesteś członkiem służby cywilnej,
???? pracujesz w służbie cywilnej co najmniej 3 lata lub uzyskasz zgodę Komendanta swojej jednostki organizacyjnej Policji na przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego przed ich upływem, jednak nie wcześniej niż po upływie 2 lat od podjęcia pracy w służbie cywilnej,
???? jesteś magistrem lub posiadasz równorzędny tytuł zawodowy,
???? znasz co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej lub jeden z innych języków wymienionych w przepisach
MOŻESZ:
w terminie do 31 maja 2024 roku zgłosić się i przystąpić do egzaminu na urzędnika mianowanego, które w bieżącym roku zaplanowane zostało na dzień 6 lipca w Warszawie.
Po zdanym egzaminie otrzymujesz akt nominacyjny na urzędnika mianowanego RP i ZYSKUJESZ:
???? dodatkowy urlop wypoczynkowy, rocznie nawet do 12 dni roboczych;
???? dodatek służby cywilnej otrzymywany z tytułu posiadanego stopnia służbowego – to z jego tytułu rośnie wynagrodzenie już w pierwszym roku od dnia uzyskania mianowania o 1235 zł 41 gr !!!
???? większą ochronę zatrudnienia;
???? większą ochronę wynagrodzenia.
Osobom ambitnym i zdeterminowanym, by przygotować się go egzaminów, służba cywilna daje możliwość rozwoju zawodowego i to takiego, który wiąże się ze stałym wzrostem wynagrodzeń, nawet u tak biednego pracodawcy jakim jest Polska Policja.
To właśnie dlatego Związek Zawodowy Pracowników Policji tak mocno walczył i walczy nadal o służbę cywilną w Policji, w tym o przeniesienie osób realizujących zadania administracyjno-biurowe z tzw. normatywu Policji do służby cywilnej.
Podejmującym wyzwanie życzymy POWODZENIA  i trzymamy kciuki
Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji

 

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI INFORMUJE CZY WIESZ, ŻE... JESZCZE W 2024 R. PODWYŻKĘ 2 MOŻESZ OTRZYMAĆ 3 5ZŁ 5 4 1 GR SŁUŻBA 4 2 CYWILNA 2 ZWIAZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICII TYLKO DO 31 MAJA JEST CZAS NA SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ -CZYTAJ WIĘCEJ W OPISIE”

 

inf. ze strony KK ZZPP – nowy Szef MSWiA

Premier Donald Tusk ogłosił zmiany w składzie Rady Ministrów.
Nowym Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji zostaje Pan Tomasz Siemoniak
Nadmieniamy, że zmiana na stanowisku szefa MSWiA nastąpiła po tym, jak Marcin Kierwiński złożył dymisję na ręce Premiera RP.
Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji
Grafika: KPRM

 

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „Kancelaria Prezesa Rady RadyMinistrów ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI INFORMUJE NOWY MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH IADMINISTRACJI Tomasz Siemoniak ZWIAZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI ROZWAŻNYCH DECYZJI PANIE MINISTRZE SKUTECZNYCH DLA CAŁEJ POLICJI, W KTÓREJ OPRÓCZ SŁUŻBY JEST TAKŻE PRACA”

inf. ze strony KK ZZPP – obrady Komisji Gospodarki i Rozwoju

„Aktualna sytuacja rynku pracy i prognozy na przyszłość, z uwzględnieniem kwestii finansowania i kontrolowania zwolnień chorobowych” to temat pracy Komisji Gospodarki i Rozwoju, która obradowała dzisiaj w Sejmie RP (8 maja 2024 roku). W posiedzeniu udział wzięła Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji Joanna Stec-Trzpil bacznie przysłuchując się podjętym podczas posiedzenia tematom, a na koniec odbywając długą i merytoryczną rozmowę z dr. hab. Sebastianem Grajewskim Wiceministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Niestety, co zostało podkreślone podczas rozmowy przez Przewodniczącą naszej organizacji związkowej, temat wynagrodzeń i zadowolenia z pracy nie znalazł miejsca podczas dyskusji na posiedzeniu Komisji, choć został zamieszczony w materiale przygotowanym przez Ministerstwo, cyt.:
„Z przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej w październiku 2023 r. reprezentatywnych badań wynika, że większość Polaków (55%) uznaje swoje zarobki za dobre (niezadowolone było 18% ankietowanych). Z badania wynika również, że Polacy są w zdecydowanej większości zadowoleni z merytorycznej strony swojej pracy – uważają, że wykonują zadania ciekawe i ważne, przy których mogą się rozwijać”.

 

Przewodnicząca Joanna Stec-Trzpil zgłosiła Panu Wiceministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, że najwyraźniej grupą poddaną badaniu nie byli pracownicy Policji, którzy choć wykonują ciekawą i merytoryczną pracę, to nie mają powodów do zadowolenia ze swoich wynagrodzeń.
Ponadto zgłosiła problem braku systemowych rozwiązań w administracji publicznej w kwestii płacy minimalnej: braku środków w budżetach na ten cel oraz co bardzo istotne, galopującym za dynamicznie wzrastającą wysokością tej płacy, spłaszczeniem wynagrodzeń.

 

Rozmowę można uznać za interesującą i uwrażliwiającą, bo zadziwienie przedstawionymi faktami przedstawicielstwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej było wielkie.
Wciąż świadomość problemów nas dotykających jest naprawdę zbyt mała lub prawie wcale jej nie ma. Dlatego my, Związek Zawodowy Pracowników Policji wciąż szukamy dróg dotarcia do decydentów i uwrażliwienie ich na problemy naszej grupy zawodowej. To niełatwe zadanie, które codziennie od nowa podejmowane musi w końcu przynieść pozytywne skutki.
Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI INFORMUJE SEJM RP, DN. 8 MAJA 2024 ROKU Pracyl Polityki Spolecznei Rodriny, Aktuaina ytuacja ryp Aetose -material Kemisi Congodarka Sejmu WSTEPU GONA 深DWのRATOW JEDHORAT เวพาบ Rok.2024 1945 08-05UI PO6TTSUT ZWIAZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PΟUCЛ POSIEDZENIE KOMISJI SEJMOWEJ W SPRAWIE SYTUACJI RYNKU PRACY (...) ROZMOWY Z WICEMINISTREM RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ”

inf. ze strony KK ZZPP – Korpus Służby Cywilnej

Dlaczego Związek Zawodowy Pracowników Policji możemy nazwać obrońcą Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?

Ponieważ Związek Zawodowy Pracowników Policji jako JEDYNA organizacja związkowa zrzeszająca pracowników Policji stanowczo sprzeciwiła się MSWiA, które planowało likwidację służby cywilnej w Policji !!!
W ciągu ostatnich 2 lat, aż do października 2023 roku, trwała zażarta walka naszego związku z Sekretarzem Stanu w MSWiA Maciejem Wąsikiem i pozostałymi organizacjami związkowymi uczestniczącymi w rozmowach, podczas których z determinacją walczyliśmy o honorowanie zapisów znajdujących się w Konstytucji RP, czyli w tym najwyższej rangi akcie prawnym Państwa Polskiego.
Cyt. fragment preambuły z Konstytucji RP „Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.” !!!
Obchodzone kilka dni temu, 3 maja, święto uchwalenia Konstytucji RP, musi być gwarantem praworządności, musi być gwarantem stabilności fundamentalnej zasady: wszelkie akty prawne, jakie obowiązują w Polsce nie mogą naruszać postanowień Konstytucji!
A to właśnie w niej, w art. 153 powołany został w urzędach administracji rządowej korpus służby cywilnej, którego celem jest zapewnienie zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa.
Plany likwidacji służby cywilnej w Policji, według deklaracji Sekretarza Stanu w MSWiA Macieja Wąsika, miały wejść w życie już od 1 stycznia 2024 roku. Przypominamy, że to właśnie tego dnia fakt bycia częścią służby cywilnej zagwarantował podwyżki wynagrodzeń wszystkim pracownikom Policji, których zarobki były niższe od ustalonego poziomu – mnożnika 1,8. ????
My, członkowie Związku Zawodowego Pracowników Policji, jesteśmy ogromnie dumni z siebie, bo swoją determinacją i konsekwencją, pomimo wszystkim (nawet pozostałym związkom zawodowym) ZABLOKOWALIŚMY proces likwidacji służby cywilnej w Policji i pozostałych służbach podległych MSWiA. ZABLOKOWALIŚMY proces zmierzający do złamania zapisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Dziękujemy każdemu członkowi naszego związku, bo to dzięki WAM, NAM wszystkim stanowimy siłę, która umiała przeciwstawić się w obronie wartości konstytucyjnych, niezależności służby publicznej oraz dla naszej przyszłości, która pod płaszczem ochronnym służby cywilnej daje gwarancję stabilności zatrudnienia i…
RÓWNAMY W GÓRĘ. Nigdy w dół. Pamiętajcie !!! 
Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „CZY WIESZ, DLACZEGO.. ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PRACO POLICJI JEST OBROŃCĄ KONSTYTUCJI RP? ZWIAZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ CZYTAJ W OPISIE”

inf. ze strony KK ZZPP – Vivat maj ! 3 maj!

Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk:
„W Konstytucji RP mamy zapisane prawa pracownicze i związkowe.”
 „jest dobrą okazją by przypominać, że demokratyczne państwo polskie zostało zbudowane wysiłkiem tych, którzy walczyli o prawa pracownicze – czyli związków zawodowych”

 

Święta majowe to okazja, by zarówno wyrazić dumę z naszych narodowych osiągnięć, jak i podjąć dyskusję o ich pielęgnacji. My, Związek Zawodowy Pracowników Policji obrońcy Konstytucji RP, którzy przeciwstawili się jej łamaniu (nasze VETO na próbę likwidacji służby cywilnej w Policji) w szczególny sposób celebrujemy dzisiejsze święto.
O tym więcej wkrótce, bo uważamy że oprócz uroczystego obchodzenia 1, 2 i 3 maja, ten czas należy wykorzystać na wypoczynek i miłe spotkania. Kontynuujmy więc relaks, by od nowego tygodnia wytężenie zabrać się do walki o godność pracowników Policji !!!
Vivat maj ! 3 maj!

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „CZY WIESZ, ŻE... ŻE ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI INFORMUJE 3 3 MAJA KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ #KONSTYTUCJA GWARANTUJE PRAWO DO ZRZESZANIA! to PODSTAWA NASZEJ SIŁY! ZWIAZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI”

ważne inf. ze strony KK ZZPP – spotkanie Komendantem Głównym Policji insp. Markiem Boroniem

Dzisiaj, 26 kwietnia 2024 roku odbyło się spotkanie przedstawicielek Związku Zawodowego Pracowników Policji: Joanny Stec-Trzpil i Doroty Gielecińskiej z insp. Markiem Boroniem, Komendantem Głównym Policji.
Godzinną rozmowę uznajemy za wielce owocną i obfitującą w wiele konkretnych deklaracji z obu stron.
Na tę chwilę z wielką radością informujemy, za zgodą Pana Komendanta, o postępach dotyczących naszej petycji złożonej do Prezydenta RP w dniu 1 grudnia 2023 roku w sprawie pracowników Policji.
Przypominamy w kwestii petycji:
➡️ Po monitach w Kancelarii Prezydenta RP i po przekroczeniu ustawowego czasu, otrzymaliśmy informację, że kancelaria przesłała naszą petycję z postulatami do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
➡️ MSWiA przesłało z kolei petycję do Komendy Głównej Policji, celem zajęcia stanowiska.
➡️ Oto przedstawiamy Wam przedmiotowe stanowisko Pana Komendanta Głównego Policji, które w naszych oczach zyskuje na najwyższy szacunek i uznanie.

Pierwszy raz bowiem, od baa…aardzo dawna, mamy czarno na białym, oprócz deklaracji słownych, że najwyższe kierownictwo KGP w PEŁNI popiera nasze postulaty dotyczące zarówno potrzeb płacowych, jak i uregulowania statusu pracownika Policji w ustawie o Policji.

Ogromne podziękowania dla Pana Komendanta Boronia za charyzmę i wstawienie się w Ministerstwie za nami, najgorzej traktowanymi pracownikami w administracji rządowej!

To dla nas ogromna motywacja od działania i dobry prognosta na zakończenie problemów, które od lat pozostają nierozwiązane.

inf. ze strony KK ZZPP – targi Polsecure

Nie ma Policji bez pracownika Policji!
Tą dewizą konsekwentnie się kierujemy i dlatego zaznaczamy naszą obecność na wszystkich ważnych okolicznościach dla polskiej Policji.

Jednym z takich ważnych wydarzeń w kalendarzu Policji są odbywające się raz na dwa lata targi Polsecure. Stąd też w dniach 23-25 kwietnia br.
w Kielcach, Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji Joanna Stec-Trzpil, uczestniczyła w szeregu konferencji dotyczących m.in.:
???? funduszy unijnych
???? cyberbezpieczeństwa w dobie zagrożeń hybrydowych i militarnych
???? sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i deepfakes
???? pt. „Policja – pracodawca z wyboru”.

Ponadto nasza Przewodnicząca odbyła wiele rozmów z obecnymi na III Międzynarodowych Targach Polsecure komendantami, dyrektorami biur KGP mając na względzie uwrażliwienie naszej najwyższej kadry kierowniczej na problemy pracowników Policji, ze wskazaniem pomysłów na ich rozwiązywanie.

A teraz… bogatsi o zdobytą wiedzę, kontynuujemy ofensywę o poprawę warunków pracy i płacy naszej grupy zawodowej 🙂
Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji