inf. ze strony ZZPP – Dziękujemy za lojalność i zaufanie!

 

Nasza oficjalna strona na Facebooku właśnie osiągnęła magiczną liczbę 1000 obserwujących! I to w 2,5 miesiąca od powstania!!!
To nie tylko liczby, to dowód na to, że nasza społeczność rośnie i nasza praca jest doceniana.

Dziękujemy każdemu z Was za wsparcie, zaangażowanie i gotowość do wspólnego działania. Wasza obecność sprawia, że siła Związku Zawodowego Pracowników Policji wzrasta, a nasze przesłanie dociera do coraz szerszego grona osób. Sprawia, że nasza praca ma sens i znaczenie.

Dziękujemy Wam za każdy udostępniony post, za każdy komentarz, za każde zaangażowanie. Razem tworzymy silną, zjednoczoną wspólnotę, gotową sprostać wyzwaniom. Zachęcamy Was do aktywnego udziału na naszym profilu, abyśmy mogli jeszcze lepiej reprezentować wspólne interesy.

I pamiętajcie! To dopiero początek, a my jesteśmy gotowi na dalsze wyzwania i osiąganie kolejnych celów razem z Wami.

Dziękujemy za lojalność i zaufanie!

Z wyrazami szacunku
Związek Zawodowy Pracowników Policji

inf. ze strony KK ZZPP – Nasza Petycja u Prezydenta RP

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst
„My, przedstawiciele Związku Zawodowego Pracowników Policji, w dniu 1 grudnia 2023 roku złożyliśmy petycję adresowaną do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z postulatami:
1) wzrostu średniego wynagrodzenia pracowników Policji o 2500 zł,
2) wpisania pracowników Policji do ustawy o Policji.
Podpisy zbieraliśmy od dawna. Zaangażowaliśmy do tego działania inne związki zawodowe zrzeszające pracowników Policji. Razem udało nam się uzbierać blisko 18 tysięcy podpisów osób popierających nasze postulaty w sprawie całej grupy zawodowej jaką są pracownicy Policji.
Grupy pominiętej do tej pory w ustawie pragmatycznej – w ustawie o Policji, zmarginalizowanej niskimi wynagrodzeniami, a niezbędnej z punktu widzenia sprawności funkcjonowania polskiej Policji. Co za tym idzie niezbędnej dla bezpieczeństwa państwa.
Jesteśmy przyszłością bezpiecznego państwa, sprawnej i apolitycznej Policji.
Pracowników Policji trzeba wzmocnić nie tylko finansowo, ale również pokazać, jak ważną rolę pełnią w zapewnianiu działania polskiej Policji. Stąd postulat wpisania pracowników Policji do ustawy o Policji.
Nie złożyliśmy tej petycji wcześniej, gdyż przy poprzednich stanach politycznych jej los był przesądzony. Znalazłaby się w zamrażarce lub w niszczarce.
Teraz ufamy, że Prezydent RP mający za cel zapewnianie bezpieczeństwa państwa, przekaże petycję pod obrady Sejmu.
Nadaliśmy naszym postulatom nowe szanse, nowe możliwości.”

 

Joanna Stec-Trzpil
Przewodnicząca Komisji Krajowej
Związku Zawodowego Pracowników Policji

 

inf. ze strony KK ZZPP – STOPA OSZCZĘDNOŚCI GOSPODARSTW DOMOWYCH

 

topa oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w 2022 r. osiągnęła wartość ujemną -0,8% i była drugą najniższą ze wszystkich krajów Unii Europejskiej*, po Grecji (-4%). Średnia stopa oszczędności w krajach unijnych wyniosła 12,7%. Najwyższa była w Niemczech – 19,9%.

W 2020 r., czyli pierwszym roku pandemii COVID-19 i lockdownów, stopa oszczędności gospodarstw domowych wzrosła we wszystkich krajach unijnych względem 2019 r.

W Polsce stopa oszczędności gospodarstw domowych w 2020 r. osiągnęła 11,3% i była to najwyższa wartość od kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej w 2004 r. Z kolei w 2022 r. osiągnęła najniższą wartość, od kiedy Eurostat publikuje te dane dla Polski, czyli od 1995 r.

Pracownicy Policji to zdecydowanie grupa zawodowa, której nie uda się oszczędzić, za to rząd od lat oszczędza na nas.

*Dane na podstawie Eurostatu

Czytaj  TUTAJ.

inf. ze strony KK ZZPP – NOWY KODEKS PRACY 2024

W którą stronę pójdą ustawodawcy?
W jakim kształcie będzie Kodeks pracy przyszłości?

Nie wiadomo.

Czy będą tam rozwiązania dotyczące krótszego czy dłuższego czasu pracy?
Nastąpi wydłużenie urlopu wypoczynkowego?
Pracownik będzie offline, ale dyspozycyjny?
????
Wszystko niejasne, wszystko na zasadzie spekulacji, ale warto poczytać okoliczności, byśmy my, związkowcy wiedzieli, co grozi lub na co jest szansa dla pracowników, których reprezentujemy.

Link TUTAJ.

 

inf. ze strony KK ZZPP – DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

Niech Dzień Życzliwości przyniesie nam wszystkim chwilę refleksji nad wartością życzliwości w codziennym życiu.

Niech nasze gesty dobra wzmacniają jedność społeczności i sprawiają, że świat staje się lepszym miejscem dla nas wszystkich.

W imieniu Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji życzy
Joanna Stec-Trzpil

 

inf. ze strony KK ZZPP – ZYSKUJEMY SOJUSZNIKÓW WŚRÓD INNYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Strategia działania Związku Zawodowego Pracowników Policji od lat obejmuje m.in. walkę o służbę cywilną w Policji. Pomimo krzyków MSWiA na naszą przewodniczącą krajową: „Dlaczego pani tak broni tej służby cywilnej?!?!?!?” walczyliśmy konsekwentnie o to, by nie utracić statusu służby cywilnej w Policji, bo:

– byłoby to złamanie Konstytucji RP (art. 153);

– groziłoby to utratą stabilności zawodowej (jak wielokrotnie dawał do zrozumienia wiceminister – zmiana statusu pracowników służby cywilnej miała doprowadzić do łatwiejszego zwalniania nas z pracy);

– pomimo tego, że 8083 zł wynosi średnie wynagrodzenie w służbie cywilnej (dane wg sprawozdania Szefa Służby Cywilnej za rok 2022) nie mielibyśmy do czego dążyć, do czego się porównywać i do czego wyrównywać naszych pensji;

– ponad 7 000 pracowników bezmnożnikowych w Policji powinno być w służbie cywilnej, a nie 12 000 członków służby cywilnej miało być przekształcone w stanowiska bezmnożnikowe.

Niestety byliśmy w tych bojach osamotnieni. Wszystkie pozostałe związki zawodowe reprezentujące pracowników Policji przyklasnęły „krzyczącemu” wiceministrowi i wyraziły zgodę na likwidację służby cywilnej w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Obecnie, po wyborach 15 września, obserwujemy nagły zwrot myślenia u tych organizacji związkowych. Nagle Solidarność, NSZZPP zapałały entuzjazmem do idei naszego związku dotyczącego walki o służbę cywilną.

Dziękujemy za to, że w końcu nastąpiło zrozumienie sensu działań ZZPP dot. przyszłości, która może być konstruktywna i obiecująca dla naszej grupy zawodowej, tylko wtedy, gdy będziemy służbą cywilną, która wymaga naprawy, która wymaga zreformowania, która wymaga podniesienia wynagrodzeń i która na pewno będzie priorytetem zmian dla nowego rządu, ukierunkowanego na dobro Polski.

Zastanawia tylko:
Dlaczego akurat teraz nastąpił taki przewrót myślowy u liderów tych pozostałych związków zawodowych

Dlaczego wcześniej (przed wyborami) nie uzyskiwaliśmy wsparcia od żadnej z organizacji uczestniczącej w spotkaniach w MSWiA

Dlaczego dotychczas spotykało nas jedynie z ich strony ustawiczne napastowanie w Internecie, jak i podczas rozmów w Ministerstwie, pokazując trudnemu rozmówcy skonfliktowanie związków zawodowych i dając mu tym samym możliwość „rozgrywania” dialogu pod kątem swoich celów, bynajmniej nieukierunkowanych na dobro pracowników Policji i innych służb podległych ministrowi właściwemu do spraw spraw wewnętrznych

Niemniej jednak dobrze, że chociaż teraz nastąpiło zrozumienie naszych strategii działania i zmiana myślenia u pozostałych organizacji zrzeszających pracowników Policji. Razem na pewno będzie łatwiej doprowadzić do celu, jaki od dawna przyświecał i nadal przyświeca naszemu reprezentatywnemu związkowi zawodowemu.

Tymczasem kłaniamy się nisko wszystkim tym, którzy wspierali nas w tej dotychczas osamotnionej walce, nawet przed wyborami 

Z wyrazami szacunku
Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji

 

inf. ze strony KK ZZPP – NOWE PRZEPISY DOT. PRACY PRZY MONITORACH EKRANOWYCH

Od 17 listopada obowiązują nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach z monitorami ekranowymi. Szukaj: zmiana do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 2367).

Zmiany obejmują m.in.:

–  definicję stanowiska pracy,
–  konieczność zapewnienia pracownikowi korekcji wzroku przy użyciu okularów lub soczewek kontaktowych,
–  aktualizację definicji systemu komputerowego i uwzględnienie urządzeń przenośnych, takich jak laptopy.

Link TUTAJ.

 

inf. ze strony ZZPP – „koniec dyskryminacji płacowej…”

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI POLECA ARTYKUŁ NA RP.PL PT."KONIEC Z TAJEMNICĄ WYNAGRODZEŃ I DYSKRYMINACJĄ PŁACOWĄ" ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI OTO KOLEJNE WYZWANIE DLA NOWEGO RZĄDU- DOSTOSOWAĆ NASZE WYNAGRODZENIA DO DYREKTYWY UNIJNEJ. MAMY NA TO 3 LATA -LINK DO ARTYKUŁU W OPISIE-”

„…Pracodawcy już teraz powinni przemyśleć o reorganizacji swoich polityk płacowych, w tym usystematyzować strukturę wynagrodzeń, aby w przyszłości uniknąć wypłaty wysokich odszkodowań…” cytujemy za autorkami artykułu.

To wnioski do dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970, która weszła w życie 6 czerwca 2023 r. i dała państwom członkowskim trzy lata na wdrożenie dyrektywy do krajowych porządków prawnych.
Mamy więc kolejne wyzwanie dla nowego rządu, który maksymalnie do czerwca 2026 roku musi dostosować nasze wynagrodzenia do zapisów dyrektyw. Do tego więc czasu musi nastąpić koniec tajemnicy wynagrodzeń i co dla nas równie ważne, koniec dyskryminacji płacowej.
Implementacja tej dyrektywy, według nas działaczy Związku Zawodowego Pracowników Policji, może nastąpić w urzędach państwowych jedynie poprzez wyrównanie różnic płacowych pomiędzy wszystkimi urzędami u pracodawcy, jakim jest państwo polskie.
Robi się naprawdę ciekawie
Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji
Link do artykułu tutaj

inf. ze strony ZZPP – SŁUŻBIE CYWILNEJ POTRZEBA PRESTIŻU

Warto przeczytać artykuł, by utwierdzić się w twierdzeniach Przewodniczącej Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji wielokrotnie powtarzanych na szeregu spotkań:

„Polska służba cywilna jest w regresie. Czekają ją reformy, w tym główna dotycząca wynagradzania. Wielkim błędem jest więc pomysł wyłączenia pracowników Policji z ustawy o służbie cywilnej.”

Link do artykułu   TUTAJ.