Porozumienia w sprawie powołania Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego

Szanowni Państwo,

W dniu 6 października 2022 r. o godzinie 10:00 odbyło się spotkanie w siedzibie Zarządu Krajowego ZZP MSWiAP w Warszawie, ul. Domaniewska 36/38, w którym uczestniczyły organizacje związkowe reprezentujące pracowników i funkcjonariuszy Policji oraz pracowników Straży Granicznej.

Na spotkaniu omówiona została obecna sytuacja pracowników służb mundurowych. Przedstawiciele organizacji związkowych działających w resorcie po omówieniu wszystkich spraw zadecydowali o podpisaniu „Porozumienia w sprawie powołania Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego”

Na koniec spotkania odbyła się konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli prasy, telewizji i radia, na którym zostały przedstawione informacje na temat podpisanego Porozumienia wraz z postulatami organizacji związkowych reprezentujących pracowników służb mundurowych.

Poniżej prezentujemy:

Porozumienie w sprawie powołania Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego tutaj

 

Ubezpieczenia – zestaw druków do wypełnienia

W związku z pojawiającymi  się błędami związanymi z wypełnieniem dokumentów ( deklaracje i oświadczenia ) dla uporządkowania przesyłamy komplet dokumentów do wypełnienia :

Ubezpieczenia WARTA – nowe aktualne druki do pobrania

Udostępniamy Państwu zainteresowanym zawarcia ubezpieczenia na życie w TUnŻ WARTA nowe uaktualnione druki do pobrania wraz ze wzorem ich wypełnienia:

OSWIADCZENIE O POTRĄCENIU SKŁADKI -POLICJA 2022

WZÓR wypełnienia- OSWIADCZENIE O POTRĄCENIU SKŁADKI -POLICJA 2022

Oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia

Wzór wypełnienia -Oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia

Jednocześnie informujemy, że w dniu 30 września 2022 r.
o godz. 11 w sali 401A w siedzibie KWP w Krakowie przy
ul. Mogilskiej odbędzie się spotkanie w sprawie ubezpieczeń
z przedstawicielami firmy brokerskiej KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. 

Serdecznie zapraszamy 🙂