inf. ze strony ZZPP – premie regulaminowe włączane do podstawy!!!

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI INFORMUJE ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI PROBLEM, DIAGNOZA, POMYSŁ, REALIZACJA, EFEKT DUMA ROŚNIE!”

Od pomysłu do realizacji. !!!

Zainicjowany w kwietniu ubiegłego roku przez naszą organizację związkową proces minimalizacji i likwidacji premii regulaminowych pracowników normatywnych – trwa. Praca wre w komórkach kadrowych i finansowych. Aneksy trafiają do ludzi. Niektórzy już mają wyrównania na kontach, inni otrzymają je w marcu.
Dochodzą do nas podziękowania od pracowników Policji z całego kraju, którzy piszą:
* – „…20 lat na to czekałem i w końcu mam całą kwotę wpisaną w wynagrodzenie zasadnicze…”
* – „…Nikt mi nie może tego wynagrodzenia zabrać. Nie tak jak to było z premią, która przez nieobecność w pracy mogła być pomniejszona czasowo lub na stałe…”
* – „…Dziękuję Wam, Związkowi Zawodowemu Pracowników Policji, to Wasza zasługa…”
* –  „…Hurra ale się cieszę dziękuję Wam bardzo!…”
* –  „…Długo czekaliśmy na ten moment to fakt ale wiem, że nie było łatwo. Doceniam i bardzo dziękuję…”
🙂  Premie znikają, duma Związku Zawodowego Pracowników Policji rośnie Zmotywowani zabieramy się do dalszej walki o naszą godność zatrudnienia i wynagrodzenia 🙂
Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji

inf. ze strony ZZPP – Premia regulaminowa ???

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI INFORMUJE CZY WIESZ, JAKIE SĄ KORZYŚCI WYNAGRODZENIA BEZ PREMII REGULAMINOWEJ? 800.00 4 200.00 zł 368.87zł 55.32 600.00 zł 553.31 zł 368.87zł ZAWODOWY 000.00 688.70zł 4 42.00 zł wynagrodzenie premią regulaminową wynagrodzenie bez premii regulaminowej podstawa wynagrodzenia dodatek tytułu wysługi lat płaca minimalna premia regulaminowa różnica w dodatku tytułu wysługi lat PRZECZYTAJ OPIS”

 

Czy wiesz: dlaczego Związek Zawodowy Pracowników Policji tak zawzięcie walczył i walczy o zlikwidowanie lub zminimalizowanie premii regulaminowych u pracowników normatywnych w Policji?
Proszę, oto korzyści posiadania wynagrodzenia bez premii regulaminowej
Osoby nieobjęte mnożnikowym systemem wynagradzania są w niekorzystnej sytuacji w stosunków do pracowników objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.
Od 1982 roku, bez racjonalnego uzasadnienia, składnikiem wynagrodzenie pracowników zatrudnianych na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych jest premia regulaminowa.
* Takie rozwiązanie powoduje, że od części wynagrodzenia (premii) nie jest naliczany dodatek z tytułu wysługi lat.
* Ponadto wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią regulaminową stanowią wartość porównywaną z wynagrodzeniem minimalnym.
Likwidacja archaicznej premii regulaminowej jest więc rozwiązaniem korzystnym dla pracownika.
Na przykład: mając podstawę wynagrodzenia równą płacy minimalnej i identyczny staż pracy, osoba bez premii regulaminowej zarobi nawet o kilkadziesiąt złotych więcej niż osoba, której wynagrodzenie zawiera taką premię!!!
Dlatego postulujemy:
Pracowniku, wyraź zgodę na zlikwidowanie lub zminimalizowanie swojej premii regulaminowej, nawet jeżeli przy tej zamianie składników wynagrodzenia, na tę chwilę, nic nie zyskasz. „Zarabiać” na tym działaniu kadrowo-finansowym będziesz już przy następnej podwyżce.
Na koniec ciekawostka:
na ponad 520 tys. pracowników państwowych jednostek budżetowych w Polsce, 115 tys. to osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (22%).
Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji

inf. ze strony ZZPP – zwrost odpisu na ZFŚS

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI INFORMUJE CZY WIESZ, ŻE... 4 2 2 ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI OD STYCZNIA BR. ODPIS NA ZFŚS ROŚNIE Ο 768,96 ZŁ NA PEŁNOZATRUDNIONEGO PRACOWNIKA”

 

Od 1 stycznia 2024 roku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały „odmrożone”. Nowa podstawa naliczania odpisu na ZFŚS opiera się na średnim miesięcznym wynagrodzeniu w 2023 roku. W piątek, 9 lutego, GUS ogłosił, że średnie wynagrodzenie w 2023 roku wyniosło 7155,48 zł.
Oznacza to, że podstawa naliczenia będzie nie niższa niż 2683,30 zł, co z kolei oznacza wzrost odpisu na ZFŚS o 768,96 zł dla każdego pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.
Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji

inf. ze strony ZZPP – Artykuł o wynagrodzeniach

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJ ZAPRASZA DO LEKTURY ARTYKUŁU NA MONEY.PL ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI WYPOWIEDŹ PRZEWODNICZĄCEJ NASZEGO ZWIĄZKU JOANNY STEC-TRZPIL W TEMACIE WYNAGRODZEŃ”

Zachęcamy do przeczytania artykułu na money.pl, gdzie Przewodnicząca Joanna Stec-Trzpil udziela istotnych informacji dotyczących wzrostu płacy minimalnej pracowników Policji oraz problemów związanych z polityką podwyżek.
Dowiesz się, dlaczego sytuacja zmieniła się w tym roku i dlaczego podwyżki są krokiem w dobrym kierunku, ale nadal stoją przed wyzwaniami dotyczącymi równego wynagradzania pracowników w Policji.

inf. ze strony ZZPP – Codzienna praca związkowa

Może być zdjęciem przedstawiającym ‎tekst „‎ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI INFORMUJE BUDUJEMY ŚWIADOMOŚĆ DECYDENTÓW Szanowna Pani nawiązaniu Planu pracy sejmowej Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych stycznia czerwca 2024 zobowiązującego Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji najpilniejszych prac legislacyjnych, załączeniu uprzejmie przekazujÄ przedmiotowy materiał informacyjny. Zpoważaniem Maciej Duszcz Podsekretar MinisterstwoSp /podpisano Nr 09:27 184951 JEDNORAZOWA JOANNA 08-02 PRZEDIAL Nrpokoju Wstępdo STEC STECT Komisja ام TRZPIL LANCEER CELA Rok2024 KARTA Administracji WSTEPU tracji na temat CODZIENNA PRACA ZWIĄZKOWA ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI‎”‎

Kolejny dzień pracy przedstawicielki Związku Zawodowego Pracowników Policji w Sejmie RP.
W dniu 8 lutego 2024 roku odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych pt. „Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat najpilniejszych prac legislacyjnych” oraz
„Rozpatrzenie wniosku o powołanie podkomisji stałych.”
Takie posiedzenie to moment, który nie może zostać przeoczony przez aktywnego działacza związkowego. Dlatego w Sejmie RP była dzisiaj Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Policji Joanna Stec-Trzpil, która rozmawiała z Posłami, nakłaniała do pracy komisji sejmowej nad kompleksowym omówieniem sytuacji pracowników Policji, który nie będzie przypięty do innej tematyki, tylko stanie się tematem przewodnim całego posiedzenia. I taką deklarację otrzymała, bo została dzisiaj zatwierdzona decyzja o powołaniu Podkomisji stałej do spraw modernizacji i rozwoju Policji (…), która na jednym z pierwszych zagadnień zajmie się nierozwiązanymi problemami pracowników Policji.
Codzienna, niewidoczna praca związkowa wymaga ogromnych nakładów czasu i wysiłku. To nie tylko publiczne wystąpienia, lecz także niezliczone godziny spędzone na spotkaniach, dyskusjach z parlamentarzystami, negocjacjach z przedstawicielami ministerstw, rozmów z kierownictwem oraz najpierw, przygotowaniem danych do sporządzanych pism i zgłaszanych wniosków.
My, związkowcy ze Związku Zawodowego Pracowników Policji, angażujemy się w budowanie świadomości wśród decydentów, starając się przekonać ich, że TERAZ jest kluczowym momentem do rozwiązania wieloletnich problemów i zaniedbań dotyczących warunków naszej pracy i głównie niestety, płacy. To nieustanny nasz wysiłek w ugruntowywaniu przekonania o konieczności zmiany i poprawy warunków życia zawodowego pracowników Policji. Codziennie od nowa…
Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji

jnf. ze strony ZZPP – Informacja MSWiA o stanie kadrowym w Policji.

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby i tekst „ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI INFORMUJE GŁOS ZZPP PODCZAS DYSKUSJI W SEJMIE RP NAD KADROWYM STANEM POLICJI EJM (POSP~ITEJ POLSKIEJ POLICA POLIU ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA TRANSMISS”

W dniu dzisiejszym, 7 lutego 2024 roku, w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych pt. „Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o stanie kadrowym w Policji.”
W posiedzeniu aktywny udział wzięła nasza Przewodnicząca Joanna Stec-Trzpil, która w imieniu Związku Zawodowego Pracowników Policji w celu naprawy sytuacji kadrowej w Policji zgłosiła wniosek o rozdzielenie zadań policyjnych od zadań administracyjno-biurowych, wspomagających.
Naszym zdaniem administracją powinni zajmować się pracownicy niemundurowi. Niezbędne jest więc zwiększenie pracowniczego stanu etatowego, a nie jak to ma miejsce przy trwającym Programie modernizacyjnym Policji na lata 2022-2024 jedynie etatu policyjnego aż o 5600, którego i tak na tę chwilę, niestety długoletnią, polska Policja nie jest w stanie zapełnić!
Zapraszamy do obejrzenia transmisji z wspomnianego posiedzenia.
Link poniżej
Na posiedzeniu otrzymaliśmy deklarację, że zagadnieniom finansowym pracowników Policji poświęcone zostaną odrębne posiedzenia komisji ewentualnie problemowej podkomisji stałej.
Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji

 

inf. ze strony ZZPP – Budujemy! Nie niszczymy!

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKOW POLICJI INFORMUJE ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI BUDUJEMY! NIE NISZCZYMY!”

Czy wiesz, że Związek Zawodowy Pracowników Policji to nie twór funkcjonujący za budżetowe pieniądze? To również nie twór odpowiedzialny za to, że Policja nie gwarantuje godnych wynagrodzeń pracownikom Policji!!!
Związek Zawodowy Pracowników Policji to organizacja ludzi, którzy dobrowolnie zrzeszają się w celu społecznej pracy na rzecz poprawy sytuacji całej grupy zawodowej. Finansowanie związku pochodzi ze składek członkowskich ludzi, którzy dobrowolnie się w nim jednoczą.
Trudno więc znaleźć zrozumienie ataków na nas, pracowników Policji zrzeszonych w Związku Zawodowym Pracowników Policji. Nie umiemy zrozumieć agresji, mowy nienawiści i epitetów pod adresem organizacji, którą tworzą ludzie ponoszący na działania naprawcze w Policji własne, prywatne koszty finansowe. Do tego ponoszą koszty związane z angażowaniem czasu wolnego na pracę związkową, działając w najlepszej wierze dla wszystkich pracowników w Policji.
* Mamy dość otrzymywania cięgów od ludzi, którzy nie mają do tego najmniejszego prawa! Wiecznie niezadowolonych, którym wiecznie mało lub zwyczajnie nie wykazujących najmniejszej chęci by się czegoś nowego nauczyć i stanąć po tej drugiej stronie, stronie ludzi, którym chce się wziąć odpowiedzialność za swoją zawodową przyszłość.
* Mamy dość ludzi zgorzkniałych, którzy atakują naszych przedstawicieli! Mamy dość niesprawiedliwych osądów i ataków od tych, którzy nie zdają sobie sprawy z poświęceń, jakie podejmujemy.
Ten fanpage jest dla tych, którzy budują, nie niszczą!
Chcesz nas inspirować, chcesz nas motywować – zapisz się, skomentuj, polub, udostępnij. Utwórz nasz zarząd i gwarantujemy: razem damy radę nadać kolorów tej naszej szarej pracowniczej rzeczywistości.
Nie chcesz mieć z nami nic do czynienia: nie obserwuj, nie czytaj, nie obrażaj ludzi, którzy, PODKREŚLAMY, za swoje własne pieniądze, kosztem czasu dla rodziny, najbliższych lub wypoczynku pracują na to, by WSZYSTKIM było, w tej naszej pracy w Policji, po prostu lepiej.
Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji

inf. ze strony ZZPP – co z naszą Petycją???

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI INFORMUJE CZY WIESZ, ŻE... ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI ZGODNIE Z ART. 10 UST. 1 USTAWY Z DN. 11.07.2014 R. Ο PETYCJACH: PETYCJA POWINNA BYĆ ROZPATRZONA BEZ ZBĘDNEJ ZWŁOKI, JEDNAK NIE PÓŹNIEJ NIŻ W CIĄGU 3 MIESIĘCY OD JEJ ZŁOŻENIA.”

 

Czy wiesz, że mija 2. miesiąc od doręczenia, przez nasz związek zawodowy, w dniu 1 grudnia 2023 roku do Kancelarii Prezydenta RP, petycji zawierającej 2 postulaty w sprawie pracowników Policji dotyczących:
* wzrostu średniego wynagrodzenia pracowników Policji o 2500 zł,
* wpisania pracowników Policji do ustawy pragmatycznej, czyli ustawy o Policji.
Zgodnie z ustawą z dn. 11.07.2014 r. o petycjach, cyt.:
Art. 10 ust. 1 Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od jej złożenia.
W dniu 29 lutego br. naszej petycji minie więc czas na rozpatrzenie.
Jakie decyzje podejmie Prezydent RP w sprawie blisko 25. tysięcznej grupy zawodowej jaką stanowimy?
Uzbrajamy się w cierpliwość i kontynuujemy czekanie.
Tymczasem zapraszamy do obejrzenia reportażu z doręczenia petycji:
Komisja Krajowa
Związku Zawodowego Pracowników Policji