Komunikat ze strony Komisji Krajowej ZZPP

 

Dzisiaj 26 maja 2023 roku o godz. 12:00 w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej do spraw modernizacji Policji (…) pt. „Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat statusu prawnego, zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników cywilnych w formacjach resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz perspektywy zmian w tym zakresie.”

Link do posiedzenia: TUTAJ

Dziękujemy Podkomisji za pełne zrozumienie problemów wynagrodzeń pracowników Policji i za umożliwienie wypowiedzenia się przedstawicielom organizacji związkowych walczących o nasze podwyżki.

Zgodnie z ustaleniami podejmujemy się przygotować, wspólnie, ponad podziałami, postulaty do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o, jeszcze w bieżącym roku, wygospodarowanie środków na wzrost wynagrodzeń pracowników Policji. Wskażemy źródło ich finansowania i propozycje zmian ustawowych jak najkorzystniejszych z punktu widzenia wszystkich pracowników Policji, tych na stanowiskach w służbie cywilnej i tych niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
Przed nami dużo pracy, w bardzo krótkim czasie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *