inf. ze strony KK ZZPP – wakujące stanowiska

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby i tekst „ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI INFORMUJE Z OSTATNIEJ CHWILI ZWIĄZEK ZAWODOWY RACOWNIKÓW POLICJI 9hed WYJAŚNIAMY INTERWENIUJEMY PRZEWIDUJEMY”

 

Dnia 28 lutego 2024 roku Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji Joanna Stec-Trzpil i Wiceprzewodnicząca Dorota Gielecińska spotkały się z Panią Dyrektor Biura Kadr i Organizacji Policji KGP insp. Mileną Pietruś.
Jednym z tematów poruszonych podczas spotkania było wyjaśnienie kontekstu i działań Komendy Głównej Policji związanych z pismem rozesłanym po kraju w sprawie prowadzonej analizy sytuacji kadrowej i zgłaszania ewentualnych potrzeb zamiany pracowniczych stanowisk etatowych na stanowiska policyjne. Podczas rozmowy zostaliśmy kilkakrotnie zapewnieni, że zbierane dane nie służą do zastępowania pracowników policjantami, a jedynie mają na celu przesunięcie długo wakujących stanowisk pracowniczych (czyli takich na które nie można rozstrzygnąć konkursów) do innych jednostek organizacyjnych Policji, gdzie tego problemu przy zatrudnianiu nie będzie. Inicjatorem całej sytuacji jest Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które już po raz kolejny wystosowało do Komendanta Głównego Policji pismo – wniosek o zasilenie swojego zasobu kadrowego etatami pracowniczymi.
Przypominamy, że CBZC powstało na bazie dodanych etatów do Policji w ramach Programu modernizacji Policji na lata 2022-2025. Program ten zasilił Policję w 5600 etatów funkcjonariuszy, nie dodając oprócz stanowisk mundurowych, ani jednego etatu pracowniczego.
Już na posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 1 grudnia 2021 roku Joanna Stec-Trzpil zgłaszała problem, jaki wypłynie na kanwie takiego działania, które zwiększa etat Policji jedynie o stanowiska mundurowe.
Niedługo trzeba było czekać na realizację tej przepowiedni i mamy początek roku 2024, gdzie problem narasta i dochodzi do kuriozalnych sytuacji, w których policjantom zamiast zadań stricte policyjnych powierza się realizację zadań np. sekretaryjno-biurowych czy z zakresu nadzoru budowlanego, na co naszej zgody nigdy nie będzie!
Rozmowa z Panią Dyrektor Pietruś zakończyła się wnioskiem z naszej strony, by pismo zostało sprostowane i uzupełnione o informację, że chodzi jedynie o wakaty. Z informacji, jakie pozyskaliśmy wynika, że bezpośrednio po naszej interwencji u dyrekcji Biura Kadr i Obsługi Policji KGP, komendy wojewódzkie zostały telefonicznie poinformowane o zbieraniu przez KGP danych dotyczących jedynie długo nieobsadzonych stanowisk pracowniczych.
Gwarantujemy, że nadal trzymamy rękę na pulsie i interesujemy się zagadnieniem, które do przewidzenia było już w 2021 roku
Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *