inf. ze strony KK ZZPP – obrady Komisji Gospodarki i Rozwoju

„Aktualna sytuacja rynku pracy i prognozy na przyszłość, z uwzględnieniem kwestii finansowania i kontrolowania zwolnień chorobowych” to temat pracy Komisji Gospodarki i Rozwoju, która obradowała dzisiaj w Sejmie RP (8 maja 2024 roku). W posiedzeniu udział wzięła Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji Joanna Stec-Trzpil bacznie przysłuchując się podjętym podczas posiedzenia tematom, a na koniec odbywając długą i merytoryczną rozmowę z dr. hab. Sebastianem Grajewskim Wiceministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Niestety, co zostało podkreślone podczas rozmowy przez Przewodniczącą naszej organizacji związkowej, temat wynagrodzeń i zadowolenia z pracy nie znalazł miejsca podczas dyskusji na posiedzeniu Komisji, choć został zamieszczony w materiale przygotowanym przez Ministerstwo, cyt.:
„Z przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej w październiku 2023 r. reprezentatywnych badań wynika, że większość Polaków (55%) uznaje swoje zarobki za dobre (niezadowolone było 18% ankietowanych). Z badania wynika również, że Polacy są w zdecydowanej większości zadowoleni z merytorycznej strony swojej pracy – uważają, że wykonują zadania ciekawe i ważne, przy których mogą się rozwijać”.

 

Przewodnicząca Joanna Stec-Trzpil zgłosiła Panu Wiceministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, że najwyraźniej grupą poddaną badaniu nie byli pracownicy Policji, którzy choć wykonują ciekawą i merytoryczną pracę, to nie mają powodów do zadowolenia ze swoich wynagrodzeń.
Ponadto zgłosiła problem braku systemowych rozwiązań w administracji publicznej w kwestii płacy minimalnej: braku środków w budżetach na ten cel oraz co bardzo istotne, galopującym za dynamicznie wzrastającą wysokością tej płacy, spłaszczeniem wynagrodzeń.

 

Rozmowę można uznać za interesującą i uwrażliwiającą, bo zadziwienie przedstawionymi faktami przedstawicielstwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej było wielkie.
Wciąż świadomość problemów nas dotykających jest naprawdę zbyt mała lub prawie wcale jej nie ma. Dlatego my, Związek Zawodowy Pracowników Policji wciąż szukamy dróg dotarcia do decydentów i uwrażliwienie ich na problemy naszej grupy zawodowej. To niełatwe zadanie, które codziennie od nowa podejmowane musi w końcu przynieść pozytywne skutki.
Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI INFORMUJE SEJM RP, DN. 8 MAJA 2024 ROKU Pracyl Polityki Spolecznei Rodriny, Aktuaina ytuacja ryp Aetose -material Kemisi Congodarka Sejmu WSTEPU GONA 深DWのRATOW JEDHORAT เวพาบ Rok.2024 1945 08-05UI PO6TTSUT ZWIAZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PΟUCЛ POSIEDZENIE KOMISJI SEJMOWEJ W SPRAWIE SYTUACJI RYNKU PRACY (...) ROZMOWY Z WICEMINISTREM RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *