instrukcja przystąpienia do ubezpieczenia on-line

Przesyłamy Państwu informacje umożliwiające przystąpienie do nowego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników i funkcjonariuszy Garnizonu Małopolskiej Policji w TUnŻ WARTA SA on-line https://edeklaracja.warta.pl .

Uzupełniające deklarację on-line należy wpisać:

Numer Polisy (LOGIN) NG0024196 oraz PINKOD 3223558

bardzo proszę również pamiętać, aby w momencie przystępowania do ubezpieczenia przez e-Deklaracje na etapie wypełniania deklaracji, na pierwszej stronie po wpisaniu zawodu ( Funkcjonariusz/Pracownik POLICJI) oraz formy zatrudnienia ( Umowa o pracę) i daty zatrudnienia, należy wybrać z listy rozwijanej KOMENDĘ POLICJI, w której są Państwo obecnie zatrudnieni.

Nie czekaj to tylko 10-15 minut poświęcone zmianie TWOICH warunków ochrony ubezpieczeniowej. Pracodawca umożliwił Państwu logowanie się do E -deklaracji w celu przystąpienie do ubezpieczenia!

Polisa dla Garnizonu Małopolskiej POLICJI w TUnŻ WARTA SA funkcjonuje od 01.10.2022 – wybierz dogodny dla siebie wariant podstawowy oraz Pakiety dodatkowe, budując tym samym odpowiadający twoim indywidualnym potrzebom zakres ubezpieczenia

Po zalogowaniu na stronie https://edeklaracja.warta.pl – przystępujemy do ubezpieczenia wypełniając po kolei wszystkie niezbędne dane osobowe oraz teleadresowe ( nie drukujemy e-deklaracji ,można sobie zapisać na pulpicie komputera wypełnioną e-deklarację przed ostatecznym zatwierdzeniem tylko w celu informacyjnym).

W związku z pojawiającymi się pytaniami od funkcjonariuszy i pracowników dotyczącymi przystąpienia do ubezpieczenia przez osobę bliską (współmałżonka/partnera/pełnoletnie dziecko) – oczywiście każda z tych osób może również przystąpić poprzez portal e-Deklaracje https://edeklaracja.warta.pl, natomiast w zakładce 5 podczas wypełniania e-deklaracji przez pracownika/ funkcjonariusza – trzeba obligatoryjnie wskazać osoby powiązane (współmałżonka/partnera/pełnoletnie dziecko) – jest to tylko widoczne dla pracownika/funkcjonariusza, po przystąpieniu funkcjonariusza i pracownika, jego współubezpieczeni będą również mogli skorzystać z tej formy przystąpienia do ubezpieczenia (w systemie Pesel ubezpieczonego jest powiązany z Peselem współmałżonka/partnera/pełnoletniego dziecka).

Informuję, że aby przystąpić bez karencji od 01.11.2022 należy wypełnić deklarację on-line lub w wersji papierowej oraz dostarczyć oryginał oświadczenia o potraceniu składek z wynagrodzenia do 10 października 2022 oraz o ewentualnej rezygnacji z dotychczasowego ubezpieczenia (przekazując je do osób wskazanych do zbierania ww. dokumentów wskazanych w Komunikatach Przewodniczącego ZZPP Dariusza Bulandy).

Jeszcze raz ważne terminy:

ubezpieczenie od 01.11.2022 należy dostarczyć/wypełnić deklaracje do 10.10.2022

ubezpieczenie od 01.12.2022 należy dostarczyć/wypełnić deklaracje do 10.11.2022.

10.11.2022 to ostateczny termin przystąpienia do ubezpieczenia grupowego w TUnŻ WARTA bez karencji !!!