LOTOS

Uprzejmie informujemy, że LOTOS Paliwa proponuje członkom ZZ Pracowników Policji możliwość pozyskania kart umożliwiających tankowanie z rabatem na wszystkich stacjach LOTOS i LOTOS Optima.

 

Karty rabatowe umożliwiają uzyskanie następujących rabatów na zakup paliw, towarów i usług:

                   • Olej napędowy Dynamic – 10 gr/litr
                   • Benzyna PB98 Dynamic – 10 gr/litr
                   • Olej napędowy ON – 8 gr/litr
                   • Benzyna PB95 – 8 gr/litr
                   • Benzyna PB98 – 8 gr/litr
                   • LPG – 6 gr/litr
                   • Myjnia – 15%
                   • Oleje – 10%

W związku z powyższym prosimy o zgłoszenia telefoniczne osób chętnych będących członkami ZZPP do Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego ZZPP w Nowym Sączu pod numerami:

Każdy członek ZZPP może posiadać jedną kartę, wydaną na swoje imię i nazwisko. Miesięczny limit zakupów z rabatem wynosi 2 000 zł. Za wydanie i korzystanie z karty nie są pobierane żadne opłaty. Płatność następuje na stacji po cenie z naliczonym rabatem – nie są wymagane żadne zabezpieczenia kredytowe ani depozyt. Użytkownik karty ma prawo udostępniać kartę dowolnym członkom rodziny w granicach przyznanego limitu zakupów. Każda z kart zabezpieczona jest kodem PIN. Wraz z kartą dostarczany jest tzw. PIN startowy, którego zmiana jest możliwa wyłącznie przy pierwszym użyciu karty. Osoby, które podają przy zamówieniu adres e-mail raz w miesiącu otrzymają na ten adres zestawienie wydatków przy użyciu karty za poprzedni miesiąc.
Powyższa oferta przeznaczona jest dla CZŁONKÓW ZZPP NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
Osoby prowadzące działalność prosimy o zgłoszenia na adres: magdalena.morawska@lotospaliwa.pl – również dla tych osób istnieje możliwość wydania karty na identycznych warunkach, jak w powyższej ofercie.

Serdecznie zapraszamy osoby niezrzeszone do zapisywania się do Związku Zawodowego Pracowników Policji i korzystania z profitów przeznaczonych dla członków związku.

         Wypełniony i podpisany wniosek (załącznik) należy dostarczyć do Przewodniczących Zarządów Terenowych ZZPP Województwa Małopolskiego, którzy następnie przekażą je do Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji w Nowym Sączu. Na ich podstawie zostaną wyrobione karty, uprawniające do w/w zniżek.