Ciekawy artykuł o związkach zawodowych

Informacje ze strony Związku Zawodowego Pracowników Policji – Komisji Krajowej

Zapraszamy do artykułu w oko.press, który mówi o związkach zawodowych w Polsce.

Cyt.”…Obserwowaliśmy w Polsce kilka spektakularnych, wygranych strajków w sektorze prywatnym, co jak dotąd zdarzało się rzadko. A społeczeństwo z roku na rok myśli o związkach zawodowych coraz lepiej – 25 proc. pracowników uważa, że w ich miejscach pracy związki zawodowe działają skutecznie, choć jeszcze dekadę temu było to zaledwie 15 proc.
Jak wynika z badań CBOS, 46 proc. Polek i Polaków deklaruje, że działalność związków jest korzystna dla kraju, jedynie 18 proc. uważa przeciwnie…

Oto kilka dobrych powodów, żeby do nas dołączyć:

1. Bo dużo nam zawdzięczasz.
2. Bo państwo gwarantuje nam niewiele.
3. Bo chodzi o udział w zarządzaniu.
4. Bo możesz się zrzeszać, gwarantuje to konstytucja.
5. Bo w krajach, w których są związki zawodowe, pracuje i żyje się lepiej.
6. Bo ustawa o związkach zawodowych pozwala komisjom na realny współudział w podejmowaniu decyzji w zakładzie pracy, Zmuszając pracodawcę do uzgadniania planowanych zmian z pracownikami.

O tym i o wielu innych powodach przeczytaj tutaj

Najnowsze informacje z działań ZZPP

Przekazujemy informacje ze strony Zarząd KGP ZZPP:

Związek Zawodowy Pracowników Policji jest jedną z organizacji związkowych wchodzących w skład centrali jaką jest Forum Związków Zawodowych.
Między innymi na wniosek ZZPP zostało przygotowane do Premiera RP pismo zawierające postulaty wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o 12% od 1 lipca 2023 r. oraz o 25% od 1 stycznia 2024 r.

Trudno polemizować z argumentami zawartymi w piśmie podpisanym przez Przewodniczącą FZZ Dorotę Gardias.…

Pytanie tylko brzmi: Jak na to odpowie rząd?

Informacja o działaniach: „Akcja Informacyjna w Sejmie”

Przekazujemy Państwu! informację ze strony Komisji Krajowej ZZPP

 

AKCJA INFORMACYJNA W SEJMIE RP

W dniu 12 kwietnia 2023 roku dwie reprezentatywne organizacje związkowe zrzeszające pracowników Policji: Związek Zawodowy Pracowników Policji i Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji podczas posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych przeprowadziły akcję informacyjną w Sejmie RP.

Skład osobowy Komisji liczy 41 posłów z każdego ugrupowania politycznego wchodzącego w skład Sejmu RP. Obecni na posiedzeniu otrzymali materiał analityczny dot. sytuacji pracowników Policji, ze szczególnym ukierunkowaniem na zagadnienia związane z kształtowaniem wynagrodzeń naszej grupy zawodowej na tle różnych typów urzędów w Polsce.

Przedstawiciele związków zawodowych w ramach przedmiotowej akcji odbyli również szereg rozmów m.in. z Szefem Służby Cywilnej umawiając się na dalsze, bardziej wnikliwe rozmowy w Kancelarii Premiera Rady Ministrów.

Podkreślić należy nawiązanie kontaktów Przewodniczącej Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji z przedstawicielami KSAP wypowiadającymi się podczas posiedzenia Komisji za gruntowną zmianą systemu wynagradzania służby cywilnej.

Akcja informacyjna przeprowadzona przez nasze organizacje związkowe to jedna z wielu, które stale mają miejsce w codziennych grafikach działaczy ZZPP i NSZZPP, bo nie osiąga się natychmiastowych wyników, bez żmudnych, konsekwentnych działań podejmowanych każdego dnia.

Link do I części posiedzenia: TUTAJ.

II części posiedzenia: TUTAJ.