Udostępniamy informację ze strony ZZPP Komisja Krajowa

W dniu 14 października 2022 roku dwie reprezentatywne organizacje związkowe:
Związek Zawodowy Pracowników Policji oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji zwróciły się do Pana Marcina Wiącka Rzecznika Praw Obywatelskich o interwencję w sprawie pracowników Policji. (Z przesłanym wnioskiem można zapoznać się klikając TUTAJ).

Wynikiem naszego apelu były wizytacje jednostek Policji przeprowadzone przez przedstawicieli RPO, gdzie pracownicy Policji wskazywali na problemy opisane we wniosku przygotowanym przez wymienione organizacje związkowe, szczególnie w zakresie niskich wynagrodzeń, braku ścieżki rozwoju zawodowego oraz braku jednorodnych regulacji ustawowych.

Po przeanalizowaniu sytuacji naszej grupy zawodowej Rzecznik Praw Obywatelskich, w tym po uwierzytelnieniu zgłoszonych przez ZZPP i NSZZPP problemów, podjął decyzję o zwróceniu się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustosunkowania się do zgłoszonych zagadnień.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *