Zasady przyznawania policjantom oraz pracownikom Policji specjalnych dodatków motywacyjnych

Szanowni Państwo,

pracownicy Policji garnizonu małopolskiego,

w załączeniu przesyłam do Państwa wiadomości zasady przyznawania policjantom oraz pracownikom Policji specjalnych dodatków motywacyjnych, zgodnie z założeniami określonymi w notatce służbowej zatwierdzonej przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr Jarosława Szymczyka. Załączona notatka została przekazana wszystkim zakładowym organizacjom związkowym celem wyrażenie opinii odnośnie zaproponowanych kryteriów.

zasady wypłaty specjalnych dodatków motywacyjnych – KGP

Małopolski Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Pracowników Policji w ustawowym terminie przekazał stronie służbowej opinię dotyczącą zaproponowanych kryteriów, zgłaszając zastrzeżenia co do dwóch punktów zaproponowanych zasad (opinia w załączeniu).

Opisana wyżej procedura wypłaty specjalnych dodatków motywacyjnych, a także ich wysokość pośrednio wynika z zapisów porozumienia podpisanego w dniu 7 czerwca 2023 r. przez stronę związkową reprezentowaną tylko przez związek zawodowy „Solidarność” oraz rząd RP.  W mediach ogólnopolskich oraz komunikatach informujących o podpisaniu porozumienia, informowano nawet o podwyżkach dla budżetówki zaplanowanych na rok 2023 i następny. 

W dniu wczorajszym uzyskaliśmy informację, iż podjęta została decyzja co do wysokości dodatków dla pracowników Policji oraz funkcjonariuszy. Specjalny dodatek motywacyjny zostanie wypłacony w jednakowej wysokości dla wszystkich spełniających przyjęte kryteria pracowników oraz jednakowej wysokości dla funkcjonariuszy w terminie do 30 września 2023r. w wysokościach:

– pracownicy Policji – 850,71 zł (brutto)

– funkcjonariusze – 1329,00 zł (brutto)  

 W załączeniu przedstawiamy Państwu grafikę obrazującą wysokość dodatków wynikających  z porozumienia podpisanego przez związek zawodowy „Solidarność” oraz rząd RP.

wykres obrazujący wysokość środków na specjalne dodatki motywacyjne

„Średnia wysokość tej nagrody uznaniowej zależy od wysokości wynagrodzeń w urzędzie!  Brawo Solidarność! Ewidentnie solidaryzujecie się ze wszystkimi, ale na pewno nie z najuboższymi pracownikami w administracji rządowej, bo jak widać po wysokościach „dodatków motywacyjnych” im kto bogatszy tym więcej dostanie.

W związku z tym w przypadku pracowników Policji proponujemy zmienić nazwę na bezzwrotna zapomoga pieniężna i przyznać każdemu po równo!”

W naszej ocenie taki rozdział środków jest nieracjonalny i krzywdzący dla pracowników Policji, gdyż najwyższe środki zostaną przyznane urzędom o najwyższych wynagrodzeniach, a najmniejsze dla urzędów (jednostki Policji) gdzie wynagrodzenia są najniższe.

 

Z wyrazami poważania
Przewodniczący Zarządu
Dariusz Bulanda
Małopolski Zarząd Wojewódzki
Związek Zawodowy Pracowników Policji

inf. ze strony ZZPP – XXII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego

⛪ Dzisiejsze XXII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego współorganizowane przez Związek Zawodowy Pracowników Policji to wyjątkowe wydarzenie, pełen modlitw, spotkań oraz wzmacniania więzi między nami.
W obliczu wyzwań, z jakimi codziennie się zmagamy, wspólna modlitwa stała się źródłem siły. Razem wyraziliśmy naszą jedność i determinację w dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwu, ale również i nam samym. ????
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu i wspólnie stworzyli duchową atmosferę wsparcia dla naszej służby i pracy. Wasza obecność była niezwykle ważna i cenna. ????

inf. ze strony ZZPP – Ważne ogłoszenie!

Może być zdjęciem przedstawiającym plakat i tekst „ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJ INFORMUJE ? ? ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI ? ZOSTAŁO JUŻ TYLKO 6 DNI DO DO OSTATECZNEGO TERMINU WYPŁATY SPECJALNEGO DODATKU MOTYWACYJNEGO, A W POLICJ NADAL NIE ZNAMY KWOTY, KTÓRA PRZYPADA NA NA PEŁNOZATRUDNIONEGO PRACOWNIKA POLICJI!”
???? Ważne ogłoszenie! ????
Zostało już tylko 6 dni do ostatecznego terminu wypłaty specjalnego dodatku motywacyjnego, a w Policji nadal nie znamy kwoty, która przypada na jednego pracownika Policji czy funkcjonariusza. ⁉️????⁉️
To jednorazowe świadczenie według rządu ma zastąpić wzrost wynagrodzeń, którego się domagamy, na co przystało NSZZ Solidarność. ????
Dokładne kwoty dodatku zostały już podane do wiadomości w innych urzędach i jednostkach sfery budżetowej, ale nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości… w Policji.❗
Domyślamy się, że problem tkwi w tym, że środki te powinny być na podobnym poziomie dla pracowników sfery budżetowej i jak podało Ministerstwo Finansów wynosić mają ok. 1125 zł. Przy czym sposób naliczania środków to 3,2% tak zwanego funduszu nagród, liczonego za 5 miesięcy w roku 2023. Według tej metodologii pracownicy Policji jako najniżej wynagradzani pracownicy w całej administracji rządowej mogą otrzymać najniższą kwotę z całej sfery budżetowej (przykład: 750 zł dla pracowników Policji z jednostek powiatowych/miejskich i 1800 zł dla pracowników KPRM).
Spekulujemy, że problem tkwi w tym, by wyrównać wysokość przyznanego jednorazowego świadczenia wśród pracowników służby cywilnej i pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania. Kolejny: czy zrównanie świadczenia ma nastąpić również pomiędzy komendami powiatowymi/miejskimi, wojewódzkimi i centralnymi? ????‍♂️????‍♀️
Do dnia dzisiejszego nie wiadomo, pomimo tego, że zostało jedynie 6 dni na obowiązkową, wynikającą z ustawy, wypłatę środków na indywidualne konta pracowników. ⏳

inf. ze strony KK ZZPP – „MOJA CEGIEŁKA” – ARTYKUŁ W GAZECIE POLICYJNEJ

 Zachęcamy do lektury najnowszego numeru Gazety Policyjnej, a w nim do wnikliwego przeczytania artykułu „Moja cegiełka”, w którym poznajemy fascynujący świat codziennych obowiązków jednej z pracownic Wydział Wsparcia Poszukiwań BMWP KGP – Pani Anny Kocemby.

Naszym zdaniem artykuł ten, oprócz nas samych, powinni przeczytać decydenci rządowi, którzy nawet w minimalnym procencie nie mają świadomości jakimi zadaniami zajmują się pracownicy Policji.

Choć nie nosimy mundurów, odgrywamy niezastąpioną rolę w codziennym funkcjonowaniu polskiej Policji. Pracując w kuluarach, dbając o administrację, analizując dane, a także koordynując operacje jesteśmy fundamentem sprawności działania całej organizacji.

Jesteśmy prawdziwymi bohaterami w tle, którzy profesjonalnie, z poświęceniem, nieustannie wspierają służbę funkcjonariuszy.

Artykuł ten pozwala spojrzeć „za kurtynę milczenia” i zrozumieć, że Policja to nie tylko widoczna część w mundurach, ale także niewidoczna siła, my – pracownicy Policji.

Zapraszamy więc do fascynującej historii opisanej w artykule, o tej cegiełce wkładanej przez pracowników Policji do codziennej służby polskiej Policji: tutaj

Zdjęcie: Gazeta Policyjna

#Policja
#Pracownik Policji
#Różnorodność
#GazetaPolicyjna

inf. ze strony ZZPP – Równamy w górę! Nigdy w dół!

 

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „ZMIANY W PRZEPISACH ZAINICJOWANE PRZEZ ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ert POLICJI CORAZ BLIŻEJ! ZWIAZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI De SATYSFAKCJA OGROMNA”

Dla nas, Związku Zawodowego Pracowników Policji, każdy dzień to walka o lepsze warunki pracy dla reprezentowanych przez nas ludzi. Nasze działania sięgają od wydarzeń na szczeblu ogólnokrajowym, jak Marsz Gniewu na KPRM, po troskę o indywidualne sprawy pracowników.
Dzisiaj chcemy poinformować Was o efektach naszych wytrwałych starań zmierzających do zakończenia wieloletniego dyskryminowania pracowników szkół policyjnych. ????
Już na ostatnim etapie procedowania jest rozporządzenie wprowadzające zmiany dotyczące podniesienia wysokości świadczeń przyznawanych pracownikom szkół Policji polegające na:
– dodaniu kolejnego poziomu nagrody jubileuszowej w wysokości 400% wynagrodzenia po 45 latach pracy,
– podniesieniu wysokości jednorazowej odprawy pieniężnej wypłacanej pracownikom w związku z przejściem na rentę lub emeryturę z 3 miesięcznego wynagrodzenia na 6.miesięczne po przepracowaniu co najmniej 20 lat.
Takie same zapisy obowiązują w ustawie dla pracowników urzędów państwowych oraz służbie cywilnej od wielu, wielu lat.
Związek Zawodowy Pracowników Policji kieruje się zasadą równamy w górę! Nigdy w dół i dlatego w dniu 14 kwietnia br. Joanna Stec-Trzpil Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji na spotkaniu w MSWiA zgłosiła wniosek i rozpoczęła procedowanie legislacyjnych zmian dla pracowników szkół Policji. Z czego jesteśmy bardzo dumni. ????
Nadmieniamy, że projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Ponadto przesłany został do naszej reprezentatywnej organizacji związkowej o zaopiniowanie, zgodnie z dyspozycją art. 19 ustawy o związkach zawodowych.
Opinia oczywiście będzie pozytywna, bo cóż innego może napisać wnioskodawca szczęśliwy z pozytywnego rozpatrzenia prośby ????????✌️