inf. ze strony KK ZZPP – RÓWNAMY W GÓRĘ, nigdy w dół! 

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI INFORMUJE CZY WIESZ, ŻE... SZEFOWA SŁUŻBY CYWILNEJ WSPIERA DZIAŁANIA NASZEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ STWIERDZAJĄC: NIE POWINNO ZATEM DOCHODZIĆ DO SYTUACJI, W KTÓREJ ZADANIA I OBOWIĄZKI URZĘDNICZE SĄ POWIERZANE OSOBOM SPOZA KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ..." SŁUZBA CYWILNA ZAWODOWY PRACOWNIKÓW! POLICH CYTAT ZE SPRAWOZDANIA SZEFA SŁUŻBY CYWILNEJ ZA 2023 ROK”

Jednym z priorytetów działania Związku Zawodowego Pracowników Policji jest modyfikacja prawa mająca na celu umożliwienie przenoszenia pracowników normatywnych w Policji do służby cywilnej bez konieczności przeprowadzania konkursów. 

Zgodnie z proponowaną przez nas nowelizacją, osoba zatrudniona w urzędzie – w jednostkach organizacyjnych Policji na stanowisku nieobjętym systemem wynagradzania mnożnikowym, mogłaby być przeniesiona do służby cywilnej na równorzędnym stanowisku pracy, bez konieczności stawania do naboru zewnętrznego, na zasadach przeniesienia.

 W opinii Związku Zawodowego Pracowników Policji, taki przypadek powinien skutkować zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, a pracownik przenoszony do służby cywilnej powinien jedynie spełniać wymogi:
5-letniego doświadczenia urzędniczego w realizowaniu takich samych zadań, jakie realizowane będą na stanowisku w służbie cywilnej,  posiadania kwalifikacji zawodowych adekwatnych do nowego stanowiska.

Proponowane zmiany mają na celu usystematyzowanie polityki kadrowej w Policji, separując obowiązki administracyjne od zadań pomocniczych i obsługi. Zdaniem naszego Związku, tylko taka droga przyczyni się do eliminacji dyskryminacji wśród grup zawodowych zatrudnionych w Policji.

Jak widać, nasze zdanie podziela nowa Szefowa Służby Cywilnej, która w tegorocznym sprawozdaniu za 2023 rok umieściła informację o kontroli NIK zwracającej uwagę m.in. na stosowaną w niektórych urzędach praktykę zatrudniania pracowników na stanowiskach „ekspertów” na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych i powierzania im tożsamych lub podobnych zakresów obowiązków do tych przypisanych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych na podstawie ustawy o służbie cywilnej.

Wniosek wynikający ze sprawozdania wybrzmiał wyraźnie: „Merytoryczne zadania, które te osoby wykonują powinny być realizowane przez członków korpusu służby cywilnej.” 

Ogromnie cieszą te wnioski, które mocno wspierają nasze podjęte już w tym kierunku działania. Bo, pamiętacie: RÓWNAMY W GÓRĘ, nigdy w dół! 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *