ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE NADANIA SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIEŃ PRACOWNIKOM LABORATORIÓW OPUBLIKOWANE!

Zgodnie z naszymi zapowiedziami z sierpnia br. wchodzi w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej.

W dniu 3 listopada br. w Dzienniku Ustaw opublikowana została treść rozporządzenia TUTAJ.

Przypominamy, iż tyle lat procedowana zmiana stanowi realizację zainicjowanych przez związki zawodowe regulacji, umożliwiających rekompensatę pracy w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, członkom służby cywilnej zatrudnionym w laboratoriach kryminalistyki. Obecnie członkowie korpusu służby cywilnej nie byli objęci uprawnieniami, które posiadali od lat funkcjonariusze Policji pełniący służbę w tych laboratoriach, realizując często te same obowiązki służbowe co zatrudnieni tam członkowie korpusu służby cywilnej.

Zmiana w rozporządzeniu przyznaje adekwatne do policjantów uprawnienia członkom korpusu służby cywilnej.

Podkreślamy i przypominamy ponownie, iż nowelizacja przedmiotowego rozporządzenia jest efektem wielu lat pracy organizacji związkowych, w tym również prac Podzespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników, działającym przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym aktywnie uczestniczyły dwie przedstawicielki naszej organizacji związkowej: Danuta HUS i Joanna STEC-TRZPIL.

To duży sukces związkowy, który podsumowuje 20 lat prac nad udowadnianiem, że Policja to nie tylko funkcjonariusze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *