inf. ze strony KK ZZPP – Dzień Mężczyz

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Niech moc będzie 2 Wami! ZWIAZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICII 10 marca 2024 roku Dzień Mężczyzn”

 

Z okazji Dnia Mężczyzn życzymy Wam, niezłomnej siły, mocy i odwagi w pełnieniu Waszych obowiązków, na każdej płaszczyźnie życia. 🙂
Niech moc będzie z Wami!
A w ramach równości płci: Niech moc będzie z Nami!
Pięknego, uśmiechniętego dnia, kochani Panowie! 🙂 🙂 😉
Żeńska część Związku Zawodowego Pracowników Policji

inf. ze strony KK ZZPP – Życzenia od męskiej części ZZPP

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób i tekst „8 marca 2024 roku ZWIĄZEK ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI Kobieta to najdelikatniejszy... twardziel na świecie”

 

Z okazji Dnia Kobiet, pragniemy oddać hołd niezwykłej harmonii siły i delikatności, która jest obecna w kobietach. We wszystkich, ale szczególnie w tych naszych, członkiniach Związku Zawodowego Pracowników Policji, które jak  róże emanują pięknem i siłą. Potrafią też pokłuć dotkliwie…
Wasza wyjątkowa determinacja i empatia sprawiają, że świat staje się lepszy miejscem. Dziękujemy za tę niezłomną siłę, która inspiruje nas każdego dnia. Dziękujemy również za Waszą delikatność, która sprawia, że świat staje się bardziej przyjazny i serdeczny.
Pięknego, uśmiechniętego dnia, kochane Kobiety!
Męska część Związku Zawodowego Pracowników Policji

inf. ze strony ZZPP – Powołanie stałej podkomisji ds modernizacji Policji

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby i tekst „ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI INFORMUJE W DNIU 6 MARCA 2024 ROKU ROKU POWOŁANA ZOSTAŁA PODKOMISJA STAŁA DS. MODERNIZACJI POLICJI (...) ZWIAZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI DLA PRZYPOMNIENIA: W TAKIM SKŁADZIE PRACOWALIŚMY W UBIEGŁEJ KADENCJI NA JEDNYM Z POSIEDZEŃ TEJ PODKOMISJI”

 

6 marca 2024 roku, odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych podczas którego zostały powołane podkomisje stałe, w tym ta dla nas najważniejsza: do spraw modernizacji Policji i pozostałych służb mundurowych.
W skład podkomisji weszli zaangażowani od lat w pracę na rzecz modernizacji i rozwoju Policji: Pani Poseł Magdalena Sroka i Pan Poseł Tomasz Zimoch. Na te osoby możemy liczyć od lat. Dziękujemy
Wierzymy, że pozostały skład, choć nowy osobowo, również wykaże serce do rozwiązywania problemów naszej grupy zawodowej.
Oto oni, Państwo:
– Posłanka Marta Wcisło, która została Przewodniczącą podkomisji,
– Poseł Jakub Rutnicki,
– Poseł Artur Łącki,
– Poseł Mateusz Bochenek,
– Poseł Łukasz Ściebiorowski,
– Poseł Włodzimierz Skalik,
– Poseł Paweł Hreniak,
– Posłanka Małgorzata Gromadzka.
Rozgrzewając się do pracy ze wskazanymi powyżej parlamentarzystami, przypominamy na zdjęciu, jak podczas jednego z posiedzeń sejmowej podkomisji stałej ds. modernizacji Policji (…) w ubiegłej kadencji, pracowały przedstawicielki Związku Zawodowego Pracowników Policji (26 maja 2023 roku).
Trzymajmy kciuki za efektywność nas wszystkich.

inf. ze strony ZZPP – 4 dni pracy w tygodniu?…

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI POLECA ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI "4 DNI PRACY W TYGODNIU, ALBO 35 GODZIN. MINISTRA PRACY POTWIERDZA" ARTYKUŁ NA WWW.RYNEKZDROWIA.PL -LINK W KOMENTARZU”

 

Czyż nie jest to czas, abyśmy zaczęli doceniać równowagę między pracą a życiem osobistym? 4 dni pracy w tygodniu albo ograniczenie czasu pracy do 35 godzin, brzmią jak kroki w stronę poprawy jakości naszego życia zawodowego i prywatnego. Zwłaszcza w kontekście tego, że Polacy należą do najdłużej pracujących narodów w Europie !!!
Zastanawiamy się, jak długo jeszcze będziemy akceptować ten stan rzeczy, zwłaszcza w przypadku zawodów takich, jakie wykonują pracownicy Policji, gdzie czas pracy zupełnie nie odpowiada wynagrodzeniu.
Czyż nie nadszedł czas na zmiany? Co myślicie na ten temat?
Przeczytajcie więcej na ten temat w artykule na rynekzdrowia.pl
Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji

 

inf. ze strony KK ZZPP – Dzień doceniania pracownika

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI INFORMUJE CZY WIESZ, ŻE ŻE... ZWIAZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI 1 MARCA TO DZIEŃ DOCENIANIA PRACOWNIKA Z TEJ OKAZJI POLECAMY LEKTURĘ ARTYKUŁU NA INFOR.PL, LINK W KOMENTARZACH PYTANIE TYLKO, CZY BARDZIEJ POWINNI TO PRZECZYTAĆ PRACOWNICY CZY PRACODAWCY”

 

1 marca 2024 r. to Dzień Doceniania Pracownika. „Co zrobił Twój pracodawca, żeby Cię docenić?” – tak brzmi tytuł artykułu na infor.pl, którego lekturę polecamy.
Dzień Doceniania Pracownika to czas refleksji nad wartością naszej pracy i tym, jak możemy wspólnie dążyć do lepszego uznania naszych wysiłków.
To również motywacja dla nas, ludzi zrzeszonych w Związku Zawodowym Pracowników Policji do tego by z zaangażowaniem podejmować starania i codziennie od nowa uzmysławiać naszemu policyjnemu kierownictwu, że jesteśmy niedocenionym potencjałem kadrowym polskiej Policji i naprawdę już najwyższa pora to zmienić.
Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji

inf. ze strony KK ZZPP – nowy szef Służby Cywilnej

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI INFORMUJE CZY WIESZ, ŻE Z DNIEM 28 LUTEGO 2024 R. NOWYM SZEFEM SŁUŻBY CYWILNEJ ZOSTAŁA ANITA NOSKOWSKA -PIĄTKOWSKA ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI SŁUŻBA CYWILNA CZYTAJ WIĘCEJ: LINK W KOMENTARZU DO POSTA”

 

Czy wiesz, że… Prezes Rady Ministrów Donald Tusk 15 lutego odwołał Dobrosława Dowiata-Urbańskiego ze stanowiska Szefa Służby Cywilnej, a w dniu 28 lutego 2024 roku powołał na to stanowisko Anitę Noskowską-Piątkowską.

inf. ze strony KK ZZPP – wakujące stanowiska

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby i tekst „ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI INFORMUJE Z OSTATNIEJ CHWILI ZWIĄZEK ZAWODOWY RACOWNIKÓW POLICJI 9hed WYJAŚNIAMY INTERWENIUJEMY PRZEWIDUJEMY”

 

Dnia 28 lutego 2024 roku Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji Joanna Stec-Trzpil i Wiceprzewodnicząca Dorota Gielecińska spotkały się z Panią Dyrektor Biura Kadr i Organizacji Policji KGP insp. Mileną Pietruś.
Jednym z tematów poruszonych podczas spotkania było wyjaśnienie kontekstu i działań Komendy Głównej Policji związanych z pismem rozesłanym po kraju w sprawie prowadzonej analizy sytuacji kadrowej i zgłaszania ewentualnych potrzeb zamiany pracowniczych stanowisk etatowych na stanowiska policyjne. Podczas rozmowy zostaliśmy kilkakrotnie zapewnieni, że zbierane dane nie służą do zastępowania pracowników policjantami, a jedynie mają na celu przesunięcie długo wakujących stanowisk pracowniczych (czyli takich na które nie można rozstrzygnąć konkursów) do innych jednostek organizacyjnych Policji, gdzie tego problemu przy zatrudnianiu nie będzie. Inicjatorem całej sytuacji jest Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które już po raz kolejny wystosowało do Komendanta Głównego Policji pismo – wniosek o zasilenie swojego zasobu kadrowego etatami pracowniczymi.
Przypominamy, że CBZC powstało na bazie dodanych etatów do Policji w ramach Programu modernizacji Policji na lata 2022-2025. Program ten zasilił Policję w 5600 etatów funkcjonariuszy, nie dodając oprócz stanowisk mundurowych, ani jednego etatu pracowniczego.
Już na posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 1 grudnia 2021 roku Joanna Stec-Trzpil zgłaszała problem, jaki wypłynie na kanwie takiego działania, które zwiększa etat Policji jedynie o stanowiska mundurowe.
Niedługo trzeba było czekać na realizację tej przepowiedni i mamy początek roku 2024, gdzie problem narasta i dochodzi do kuriozalnych sytuacji, w których policjantom zamiast zadań stricte policyjnych powierza się realizację zadań np. sekretaryjno-biurowych czy z zakresu nadzoru budowlanego, na co naszej zgody nigdy nie będzie!
Rozmowa z Panią Dyrektor Pietruś zakończyła się wnioskiem z naszej strony, by pismo zostało sprostowane i uzupełnione o informację, że chodzi jedynie o wakaty. Z informacji, jakie pozyskaliśmy wynika, że bezpośrednio po naszej interwencji u dyrekcji Biura Kadr i Obsługi Policji KGP, komendy wojewódzkie zostały telefonicznie poinformowane o zbieraniu przez KGP danych dotyczących jedynie długo nieobsadzonych stanowisk pracowniczych.
Gwarantujemy, że nadal trzymamy rękę na pulsie i interesujemy się zagadnieniem, które do przewidzenia było już w 2021 roku
Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji

inf. ze strony ZZPP – premie regulaminowe włączane do podstawy!!!

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI INFORMUJE ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI PROBLEM, DIAGNOZA, POMYSŁ, REALIZACJA, EFEKT DUMA ROŚNIE!”

Od pomysłu do realizacji. !!!

Zainicjowany w kwietniu ubiegłego roku przez naszą organizację związkową proces minimalizacji i likwidacji premii regulaminowych pracowników normatywnych – trwa. Praca wre w komórkach kadrowych i finansowych. Aneksy trafiają do ludzi. Niektórzy już mają wyrównania na kontach, inni otrzymają je w marcu.
Dochodzą do nas podziękowania od pracowników Policji z całego kraju, którzy piszą:
* – „…20 lat na to czekałem i w końcu mam całą kwotę wpisaną w wynagrodzenie zasadnicze…”
* – „…Nikt mi nie może tego wynagrodzenia zabrać. Nie tak jak to było z premią, która przez nieobecność w pracy mogła być pomniejszona czasowo lub na stałe…”
* – „…Dziękuję Wam, Związkowi Zawodowemu Pracowników Policji, to Wasza zasługa…”
* –  „…Hurra ale się cieszę dziękuję Wam bardzo!…”
* –  „…Długo czekaliśmy na ten moment to fakt ale wiem, że nie było łatwo. Doceniam i bardzo dziękuję…”
🙂  Premie znikają, duma Związku Zawodowego Pracowników Policji rośnie Zmotywowani zabieramy się do dalszej walki o naszą godność zatrudnienia i wynagrodzenia 🙂
Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji