POSIEDZENIE KOMISJI KRAJOWEJ ZZPP, BOGUSZÓW GORCE 12-14.06.2019

W dniach 12-14 czerwca 2019 roku w miejscowości Boguszów Gorce, woj. dolnośląskie odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji.

Podczas tego posiedzenia szczegółowo zostały omówione wszystkie aktualne działania Prezydium, w tym m.in.:
– z prac zespołu funkcjonującego na podstawie Decyzji nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie powołania zespołu do określenia dobrych praktyk w zakresie rozwoju kariery zawodowej pracowników Policji,
– z prac zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dot. pracowników oraz wypracowania i przedstawienia Ministrowi propozycji systemowych uregulowań mających na celu poprawę stanu obecnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
– etapy prac dot. ustalania zasad podziału środków na podwyżki dla pracowników Policji przewidziane od 1 lipca br.
Obrady obfitowały zarówno w podsumowania dotychczasowych działań naszej organizacji związkowej, jak również przyniosły ze sobą szereg nowych pomysłów i planów na najbliższy czas.

Dodatkowo w drugim dniu obrad zaszczycili nas swoją obecnością:
– dr Tomasz SZANKIN – Pełnomocnik Komendanta Głównego do kontaktów ze związkami zawodowymi,
– podinsp. Robert FRĄCKOWIAK – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu,
– kom. Krzysztof LEWANDOWSKI – Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu.

Podczas dyskusji przybliżyliśmy Panom Komendantom zasady funkcjonowania naszej organizacji związkowej, najpilniejsze zagadnienia, nad którymi pracujemy oraz omówione zostały zarówno sukcesy, jak i problemy występujące w garnizonie dolnośląskim. Zgodnie z deklaracją Pana Komendanta – szefa do spraw logistyki tego garnizonu wiele zgłoszonych zagadnień zostanie poddanych diagnozie i w przypadku ich potwierdzenia, zostaną natychmiast usunięte.

Ponadto, zgodnie z dewizą naszego związku, że: „…nauka to pokarm dla rozumu…” (Lew TOŁSTOJ) w trzecim, ostatnim dniu posiedzenia – za zgodą Pana Komendanta Głównego Policji gen. insp. dra Jarosława SZYMCZYKA – odbyło się doskonalenie zawodowe dla całego składu osobowego Komisji Krajowej ZZPP. Pełnomocnik Komendanta Głównego do kontaktów ze związkami zawodowymi dr Tomasz SZANKIN przeprowadził wykład konwersatoryjny połączony z prezentacją multimedialną pt. „Zasady wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Policji funduszu premiowego”. Celem dydaktycznym zajęć było wskazanie możliwości efektywnego kształtowania systemu wynagradzania z wykorzystaniem różnych narzędzi motywacyjnych. Poddane analizie zostały również zasady kształtowania systemu wynagradzania pracowników niemnożnikowych, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących zakładowych regulaminów premiowania.

Niezmiennie szkolenie dra Tomasza SZANKINA prezentowało bardzo wysoki poziom i wzbudziło duże zainteresowanie uczestników. Serdecznie za nie dziękujemy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *